fbpx

13.1.2020

Arvot puntarissa

NIILO NÄRHI

Viime aikoina on puhuttu paljon arvoista. Erityisesti kristityt ovat tuoneet julki huolensa muuttumattomina pitämiensä perusarvojen nopeasta alasajosta.

Jotta ajan ilmiöihin voi ottaa kantaa, täytyy tietysti sisäistää, mitä arvoilla tarkoitetaan. Tarkastelun yksi tärkeimmistä lähtökohdista on kysymys, mistä arvot tulevat.

Kristillisen käsityksen mukaan arvot perustuvat lähinnä Raamattuun ja sieltä nouseviin opetuksiin. Kristittyjä ohjaavat tekijät eivät rakennu niinkään eri aikakausina vaikuttavista erilaisista viehtymyksistä, vaan jostakin muuttumattomasta, jolla punnitaan ja mitataan muista lähteistä versovat ilmiöt.

Koska Raamattuun uskovaa ihmistä ohjaavat hänen mieltymyksistään ja valinnoistaan riippumattomat objektiiviset perusarvot, ei ole ihme, että monet aikamme kristityt kokevat olevansa vieraita ja muukalaisia maallistuneessa ja ehdottomia arvoja vierastavassa kulttuurissamme. Arvoristiriitoja ja erilaisten kulttuurien törmäilyjä on maassamme koettu menneinä aikoina, ja ei tarvitse olla profeetta ennustaessaan törmäyksien jatkuvan.

On mielenkiintoista lukea ruotsalaisen valtiollisen Linné-yliopiston vuonna 2018 toteuttamasta tutkimuksesta. Kun Ruotsin vaalien yhteydessä vuonna 2014 kysyttiin kansalaisten mielipidettä kristillisten arvojen tärkeydestä yhteiskunnan peruselementteinä, noin 20 prosenttia piti niitä tärkeinä. Syksyllä 2018 pidetyissä vaaleissa määrä oli tuplaantunut. 40 prosenttia ruotsalaisista on tänään sitä mieltä, että on tärkeää rakentaa yhteiskuntaa kristillisten arvojen varaan. Koska Ruotsissa ei ole havaittavissa sen suurempaa liikehdintää kirkkoihin ja rukoushuoneisiin, haetaan syitä muutokseen muista seikoista. Yhtenä tekijänä pidetään maahanmuuttajien, erityisesti muslimien, mukanaan tuomia vierailta tuntuvia arvoja. Hämmennyksen ja epävarmuuden aikoina palataan usein tuttuun ja turvalliseen.

Kun elämme Suomessakin jatkuvan muutoksen ja murroksen keskellä, on odotettavissa, että erilaiset pelot ja turvattomuus lisääntyvät. Juuri tällaisena aikana on tärkeää, että emme kristittyinä piiloudu omiin poteroihimme, vaan astumme esiin ja annamme meissä asuvan Kristuksen valon loistaa.

Pelkkä vieraalta tuntuvien ilmiöiden vastustaminen ei nyt vie Jumalan valtakunnan asiaa eteenpäin. Herramme haluaa pukea meidät voimallaan niin, että apostoli Pietarin kehotus realisoituu kauttamme: ”… ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.” 1. Piet. 2:12.

Toivotan lehtemme lukijoille toivon sävyttämää vuotta 2020!

Niilo Närhi

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.” Joh. 15:5