fbpx

7.10.2020

Autuaallisen toivon täyttymys häämöttää

Niilo Närhi

Jeesuksen takaisintulon odotus on leimannut seurakunnan historiaa sen alkuajoista asti. Paavalin kirjeistä voimme ymmärtää, että jo alkuseurakunnan kristityt odottivat Kristuksen paluun tapahtuvan heidän elinaikanaan.

Ensimmäisellä vuosisadalla eläneet kristilliset vaikuttajat Klemens Roomalainen ja Ignatius Antiokialainen kirjoittivat aikalaisilleen ja kehottivat heitä valmistautumaan Jeesuksen pikaiseen paluuseen. Historiallisen teologian tohtori, professori Francis Gumerlock kertoo useista keskiaikaisista kirjoittajista, jotka päättelivät todellisten uskovien kokevan ylöstempauksen ennen vihan aikaa ja tulevaa tuhatvuotista valtakuntaa.

Raamatun ilmoitus osoittaa, että ihmiskunnan historia ei kierrä loputonta kehää, vaan ajalla on alku ja myös loppu. Tämä nykyinen maailmanaika, jota parhaillaan elämme synkkien pilvien ympäröimänä, tulee päättymään Jumalan säätämällä ajalla ja tavalla. Tämän tapahduttua loppuvat kaikki langenneiden ihmisten hallitsemat valtakunnat. Valtaistuimelle asettuu Kristus, joka tulee hallitsemaan oikeudella ja vanhurskaudella. Profeetta Danielin kirjassa kuvataan koskettavalla tavalla tämän ajan esille puhkeamista. Silloin Jumala pystyttää maan päälle ikuisen valtakuntansa, ja Kristus, joka kuvataan vuoresta irronneeksi kivilohkareeksi, murskaa allensa kaikki ihmisten synnyttämät ja ylläpitämät valtakunnat.

Kun ajattelemme viime vuosien artikkeleiden, seminaarien ja kokouspuheiden aiheita, niin Raamatun profeetallista puolta ja Jeesuksen takaisin tulemusta on niissä käsitelty hämmästyttävän vähän. Tämän ei tietenkään pitäisi olla näin, koska yli 26 prosenttia Raamatun ilmoituksesta on profeetallista ja Jeesuksen toista tulemusta käsitellään peräti 1845 kohdassa.

Pitäessään jäähyväispuhettaan Efeson seurakunnan vanhimmille Paavali totesi: ”Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa” (Apt. 20:27). Tämä lause on erittäin sopiva motto myös tämän ajan uskoville. Jumalan tahto tulee parhaiten julki Raamatussa, ja koska Hän on sisällyttänyt Pyhiin Kirjoituksiin selkeän ilmoituksen Jeesuksen takaisintulosta, meillä ei ole lupa sitä sivuuttaa.

Aloitamme 15. lokakuuta Avainmedian UskoTV:llä uuden opetussarjan, joka käsittelee lopun ajan tapahtumia. Kutsumme Sinut tervetulleeksi tämän suuren ja rohkaisevan opin äärelle.

Tämä maailma etsii toivoa monien toivottomuutta synnyttävien tilanteiden keskellä. Sanoma siitä, että Jumalalla on historia kontrollissaan ja että on tulossa uusi aika, josta kaikki vääryys ja synti on pyyhitty pois, on mahtava toivon synnyttäjä.

Innoittakoon tämä meitä keskittymään oleelliseen ja palvelemaan Herraamme ehyellä sydämellä!

”Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.” Apt. 1:11