fbpx

14.4.2019

Etene uskossa

Joyce Meyer

Kymmeniä vuosia sitten pedatessani aamulla sänkyä kuulin selvästi Jumalan puhuvan sydämelleni, että Hän kutsuu minut opettamaan Sanaansa kaikkialle maailmaan. Olin silloin kotiäiti Missourin Fentonissa ja tuollainen tehtävä ei tuntunut yhtään todennäköiseltä.

Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma, joka on nyt toteutunut runsaan 40 vuoden ajan, kun olen oppinut vaeltamaan uskossa, luottaen, että Jumala tekee niin kuin on sanonut. Minun kohdallani suunnitelma ei toteutunut yhdessä yössä. Se vaati aikaa, voimia ja päättäväisyyttä, etten luovuttaisi vaikeuksienkaan keskellä.

Nyt voin todeta, että on mahdollista toteuttaa Jumalan suunnitelma elämässään, kun luottaa enemmän Jumalaan kuin omiin ajatuksiinsa, tunteisiinsa tai olosuhteisiin.

Jumala tekee työtään elämässämme uskon, ei epäilyksen ja epäuskon kautta. ”Jos joltakin teiltä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle häilyvä mies, epävakaa kaikilla teillään.” (Jaak. 1:5–8) On äärimmäisen tärkeää ymmärtää tämä, ettei syntyisi tilanteita, joissa Jumala ei voi tehdä mitään epäuskomme takia. Kun Jeesus oli kotikaupungissaan Nasaretissa, Matteus 13:58 kertoo: ”Heidän epäuskonsa vuoksi Hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa.” Meille on annettu mahdollisuus päättää, luotammeko Jumalaan ja pysymmekö lujina uskossa.

Roomalaiskirje kertoo, kuinka Abraham uskoi tulevansa kansan paljouden isäksi, vaikka inhimillisesti katsottuna se ei tuntunut mahdolliselta. ”Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut.” (Room. 4:18) Ei ollut mitään perustetta uskoa, että hän vaimonsa Saaran kanssa voisi saada lapsen.

”Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän, miltei satavuotiaana, tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja Saaran kohdun kuoleutuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut.” (4:19–21) Abraham tiedosti hyvin heidän tilanteensa, mutta ei horjunut uskossaan vaan jopa vahvistui siinä.

Epäilyksen ja epäuskon kukistamiseksi on kohdattava olosuhteet, mutta ei keskityttävä niihin. Kun epäilys iskee, on kiitettävä Herraa ja muistettava, kuka Hän on ja mitä voittoja Hän on aiemmin antanut. Tulee puhua Jumalan hyvyydestä ja Hänen tekemistään asioista eikä vain julkituoda ongelmia. Keskity vaeltamaan uskossa ja luota, että Jumalalla on jotain hyvää varattuna. Älä yritä keksiä ratkaisua tai tehdä jotain tilanteelle, johon et itse pysty vaikuttamaan. Tee se, minkä voit ja usko, että Jumala hoitaa loput.

Tällaisina aikoina on erityisen tärkeää viettää aikaa Jumalan Sanan parissa. On niin monta Raamatun kohtaa, joilla voi asettaa ajatuksensa ja puheensa Jumalan sydämen kanssa samalle linjalle kuten:

”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi” (Snl. 3:5–6).

”Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton Hänen kauttaan” (Room. 8:37).

”Heittäkää kaikki murheenne Hänen päälleen, sillä Hän pitää teistä huolen” (1. Piet. 5:7).

Luota, että Jumala rakastaa sinua. Usko, että Hänen tahtonsa tapahtuu. Mene eteenpäin päivä kerrallaan toteuttamalla sitä, mitä Jumala seuraavaksi osoittaa. Laita toivosi Herraan, että Hän tekee elämässäsi hyvää ja odota luottavaisesti, sillä Jumalan kanssa kaikki on mahdollista.

Joyce Meyer

Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life

Kaikki oikeudet pidätetään.