fbpx

9.8.2019

Evankelioimiskonferenssi, jota ei ole

– Tänä päivänä arabimaissa ei ole yhtään kristillistä järjestöä, joka ei olisi saanut koulutusta ja apua Avainmedian isännöimältä kansainväliseltä Internet-konferenssilta, kertoo Avainmedian arabi- ja muslimityön johtaja Aaron ajaessamme moottoritietä kohti Turkua. Yhteinen hetki ennen seuraavaa Avainmedian tilaisuutta Turun helluntaiseurakunnassa tarjoaa oivan tilaisuuden muistella tänä vuonna 16. kerran järjestettävän Internet-konferenssin syntyä ja historiaa.

Turvallisuus ennen kaikkea

Internet-konferenssi on suurelle yleisölle lähes tuntematon, mutta siihen on syynsä. Vaikka Avainmedia kuuluu konferenssin kansainväliseen johtoryhmään ja vastaa kaikista paikallisjärjestelyistä, konferenssin turvallisuuden varmistaminen on ollut alusta lähtien niin tärkeällä sijalla, että tiedotuksessa on pidetty täyttä ”radiohiljaisuutta” eikä sen virallista nimeäkään julkaista missään.

Osa konferenssiin kutsutuista osallistujista on nimittäin entisiä muslimeja, jotka itse tekevät omissa maissaan kristillistä medialähetystyötä ja joiden turvallisuuden takaamiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Myöskään useat yli 90 kansainvälisen järjestön edustajista eivät halua omaa tai järjestönsä nimeä julkisuuteen näissä yhteyksissä.

Tästä syystä konferenssia voi hyvällä syyllä kutsua näkymättömäksi tapahtumaksi.

On kuitenkin syytä kiitollisuudella todeta, että konferenssin yli 15-vuotisen historian tulokset ovat niin rohkaisevia, että niistä voidaan myös iloiten kertoa.

– Erään yhteiskristillisen lähetyssäätiön edustaja on sanonut, että tämä Internet-konferenssi on suurin tapahtuma siinä mielessä, että siellä on eniten osallistujia täysin erilaisista lähetysjärjestöistä. Jopa 90 järjestöä on ollut edustettuna ja joka vuonna on kävijöitä ollut keskimäärin 150, kertoo Aaron.

– Osallistujia on ollut esim. Etelä-, Keski- ja Pohjois-Afrikasta, Brasiliasta, Fidžiltä, Meksikosta, Indonesiasta, Uzbekistanista, Azerbaidžanista, ehkä yhteensä 150 maasta.

Kouluttajat huippuosaajia

– Keskeinen osa konferenssia on kouluttaminen. Se ei kuitenkaan pääty viikon mittaiseen konferenssiin, vaan menemme nykyään vielä jatkokouluttamaan kohdemaihinkin, kertoo Aaron.

– Meillä on käynyt kouluttajia eri alojen huipulta ja uusimman internet-teknologian osaajia, mm. NASA:n turvallisuusosaston johtaja.

Yhtenä vuonna mukana oli nuoria sosiaalisen median ja viestinnän osaajia viestintätoimistosta, jotka olivat olleet tekemässä presidentti George W. Bushin sosiaalisen median vaalikampanjaa. Nyt he tahtoivat jakaa osaamisensa medialähetystyön hyväksi, Aaron kuvailee kouluttajia.

Internet-konferenssista on joka vuosi mukana ryhmä IT-teknologian ammattilaisia, joka konsultoivat ja neuvovat sekä tutkivat jokaisen osallistujan tietokoneen virusten varalta, tarkistavat, onko ohjelmat päivitetty, ja kertovat, miten asiat voi tehdä omalla koneella tehokkaammin.

Hengellinen sisältö tärkein

Vaikka ohjelmassa onkin paljon teknologiaa, Internet-konferenssi on luonteeltaan kuitenkin ennen kaikkea hengellinen tapahtuma. Konferenssissa on läsnä mm. traumahoitoon erikoistunut henkilö ja kokonainen tiimi esirukoilijoita.

– Hengellinen sisältö on kaiken taustalla ja keskeisenä teemana on: mitensaavutamme muslimeja evankeliumin sanomalla. Meillä on ollut puhujina luterilaisia, presbyteerejä, baptisteja, helluntailaisia ja messiaaninen rabbikin, Aaron kertoo ja selittää, miten verkostoituminen käytännössä toimii.

– Yhdessä ylistäminen ja rukoileminen on tärkeä osa konferenssin hengellistä ohjelmaa. Mm. viime vuonna mukana oli kalifornialainen Naser Musa esittämässä uutta arabialaista ylistysmusiikkia, joka virvoittaa kävijöitä ja voi näin myös levitä seurakuntakäyttöön uusiin seurakuntiin, joilla ei vielä ole omaa laulu-, ylistys- ja virsiperinnettä.

Osallistuminen kutsun perusteella

– Internet-konferenssiin osallistutaan kutsun perusteella. Yhdessä järjestöjen kanssa, jotka tukevat konferenssia, järjestämme taloudellista apua niille osallistujille, jotka ovat potentiaalisia osallistujia. Jos kutsuttu ei voi itse maksaa, niin hänen on mahdollista anoa stipendiä.

– Konferenssit on aina pidetty Suomessa. Sekin on merkittävää, sillä ne osallistujat, jotka maksavat itse kulunsa, jättävät Suomeen arviolta 150 000 euroa joka vuosi.

Lisäksi konferenssi on mitä parhainta mainosta Suomelle yleensä sekä erityisesti suomalaisille seurakunnille, jotka ovat Avainmedian taustalla, sanoo Aaron.

– Haaste konferenssin tulevaisuudelle on, että ns. kohdemaissa on paljon ihmisiä, joille tämän kaltainen konferenssisisältö ja koulutus olisi iso asia työn eteenpäin viemiseksi, mutta meillä on vain rajoitetut resurssit kutsua, sillä jokaisen stipendin avulla Suomeen tuodun henkilön kustannukset ovat n. 1500 €. Onneksi kansainväliset lahjoittajat, kuten lähetyssäätiöt, ovat saaneet tämän konferenssin sydämelleen ja vastaavat näistä kustannuksista.

– Jos meillä olisi enemmän resursseja, voisimme kutsua vielä enemmän näitä mediaevankelioinnin opiskelijoita ja asiantuntijoita, haaveilee Aaron tulevasta.

Kun Jumala kutsuu, hän myös varustaa

Aaron kertoo saaneensa arvostusta maailmalla tavatessaan lähetysjärjestöjen ja lähetyssäätiöiden edustajia. Monet sanovat, että Internet-konferenssi on parhaiten organisoitu konferenssi, joka kohdistuu arabimaailmaan ja sen evankeliointiin.

Konferenssia johtaa kansainvälinen johtoryhmä, joka on tarkoituksellisesti Avainmediasta riippumaton taho. Näin johtoryhmä voi ohjata ja antaa palautetta. Avainmedia on ennen kaikkea konferenssin fasilitaattori, ja konferenssille on muodostettu ns. projektiorganisaatio, johon osallistuu säännöllisesti 3-4 työntekijää – konferenssin aikana useampiakin.

– Muistan kuinka osallistuin itse Helsingissä erääseen evankelioimiskonferenssiin 1980-luvulla pian Suomeen muuttoni jälkeen. Puhujana oli Terry Lewis. Hänen puheensa kautta Jumala puhui minulle juuri tällaisesta työstä, muistelee Aaron automatkallamme. – Nyt voin jo katsoa taakse päin ja todeta, että Jumala on pitänyt lupauksensa ja johdattanut tähän asti.

Haastattelu: Eero Antturi

Haluatko auttaa työtämme?