fbpx

13.2.2019

Hedelmän kantaminen vaikeuksissakin

Joyce Meyer

Raamattu puhuu hedelmien tuottamisesta, joka Jumalan suunnitelman mukaan kuuluu olennaisesti uskovan elämään.

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään.” (Joh. 15:5). Psalmissa mainitaan, että Jumalan tiellä kulkeva on kuin ”vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy.”

Kun ymmärtää, mitä tarkoittaa hyvän hedelmän tuottaminen, kykenee täyttämään tehtävänsä Jumalan lähettiläänä maailman keskellä, 2. Kor. 5:20. Se onnistuu kahdella tavalla: toimimalla Pyhässä Hengessä, joka tuottaa Hengen hedelmiä (Gal. 5:22–23) ja tuomalla esiin näitä hedelmiä.

Monet haluaisivat hedelmän tarkoittavan enemmän rahaa, hienoa urakehitystä, lisää tavaraa ja omaisuutta tai kuuluisuutta. Oikeastaan he eivät janoa näitä, koska mikään niistä ei tyydytä ihmistä ja tee heistä pysyvästi onnellisia ja rauhallisia.

On mentävä syvemmälle! Jumala haluaa meidän saavan hyviä hedelmiä kuten rauhaa ja iloa sekä henkistä ja tunnetason vakautta myrskyjen iskiessä. Raamattu opettaa, että uskova voi juurtua niin syvälle Kristuksen rakkauteen, että uskova voi taisteluissakin kantaa hyvää hedelmää, Ef. 3:16–19.

Kristityn todelliset hedelmät näkyvät vaikeiden aikojen koittaessa, kun eteen tulee odottamaton sairaus, velkastressiä tai petetyksi joutuminen. Jumala haluaa meidän olevan rauhallisia paineiden alla ja omaavan oikean asenteen myös kipujen keskellä. Silloin muut huomaavat meidän käyttäytyvän eri tavoin ja haluavat tietää, miksi edelleen olemme rauhallisia, ja he haluavat saada jotain samanlaista.

Kol. 3:12–15 on yksityiskohtainen lista aidosta ja hyväksyttävästä kristityn käytöksestä. Meidän tulisi tavoitella sellaista elämäntapaa. ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen” (jae 12). Omassa voimassaan, ilman Jumalaa, ei näin pysty toimimaan. Muistan, kun aikoinaan aamuisin päätin vakaasti, että tänään olen mukava ja herttainen kaikille. Se onnistui niin kauan kun olin yksin kotona, mutta kun tuli vieraita tai tapasin muita ihmisiä, alkoi olla vaikeuksia!

Minun oli rukoiltava oikeaa mielenlaatua pystyäkseni suhtautumaan toisiin myötätuntoisesti, ystävällisesti, nöyrästi, lempeästi ja kärsivällisesti. Minun oli luotettava Jumalaan, että Hän antaa armonsa ja voimansa toimiakseni tavalla, johon en omin yrityksin ikinä pystyisi, uskoen, että Hän tekee niin sen perusteella mitä olen Kristuksessa: ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus… jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor. 5:17, 21).

Näiden kolossalaiskirjeen jakeiden tulisi olla uskovan ykköspäämäärä. Uusina luomuksina Kristuksessa, uskon kautta pelastuneina, meillä on halu tehdä oikein. Kun kasvamme hengellisesti, opimme uusia tapoja toimia ja käyttäytyä toisia kohtaan.

Jumalalle kuuliaisuus ei aina tunnu mukavalta – sen vuoksi saattaa joutua uhraamaan jotain. Se voi ensi alkuun tuntua epäreilulta, mutta kun luottaa Jumalaan ja tekee Hänen käskynsä mukaan siitä huolimatta, miltä tuntuu tai mitä muut ajattelevat, voi elää ihmeellistä elämää Jeesuksessa.

Päätä nyt, että luotat Jumalan muuttavan sinut ja auttavan sinua tekemään oikein jokaisessa tilanteessa. Muista Joh. 15:16, jonka mukaan Hän on valinnut sinut, että lähtisit liikkeelle ja tuottaisit hedelmää, joka pysyy kaikkina elämäsi päivinä.

Joyce Meyer
Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life
Kaikki oikeudet pidätetään.