fbpx

28.6.2017

Hengelliset korvat

Joyce Meyer

Jos olet Jeesukseen uskova ja ottanut Hänet vastaan Pelastajanasi, Jumala haluaa sinun kommunikoivan Hänen kanssaan kaiken aikaa kaikista asioistasi.  Tarkoitus ei ole, että pitäisi olla koko ajan polvirukouksessa vaan Hän haluaa jatkuvaa keskusteluyhteyttä.

Jos haluamme kuulla Jumalan äänen, on tehtävä elämäntapamuutoksia, jotka edesauttavat oikean ilmapiirin syntymisessä ja pystyy kuulemaan Hänen äänensä. Meitä ympäröivät erilaiset tunne- ja mielentilat, on konflikteja ja jännitteitä.

Asenteet luovat ilmapiirin. Jumalan äänen kuulemiselle tarvitaan oikeaa asennetta.

Jos puhun jollekin ihmiselle ja huomaan ettei hän kuuntele minua, lopetan puhumisen. Samalla tavalla Jumala puhuu niille, jotka kuuntelevat Häntä. Uskovan on tarkkailtava itseään, ettei puhu Hänelle vain silloin kun kipeästi tarvitsee viisauden sanaa tai on hätätilanne.

On mahdollista saada hengelliset kuulevat korvat, jotka on viritetty kuulemaan Hänen äänensä, olipa tekemässä mitä tahansa. Room. 10:17 sanoo: ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana”.

Kun varaamme aikaa säännöllisesti rukoukseen ja Raamatun tutkimiseen, kehittyy siitä johdonmukainen tapa ja hengelliset korvat virittyvät kuulemaan Jumalan äänen.

Kun on ongelmia, ryntäämme helposti heti toisten luo ja kysymme heidän mielipidettään sen sijaan että odottaisimme rauhassa Jumalan puhetta ja johdatusta. Joskus kyllä rukoilemme ensin, mutta sitten kiiruhdamme jo kertomaan muille, mitä luulemme Jumalan sanovan ja kysymme heiltä, mitä mieltä he ovat.  Joskus arvostamme enemmän ihmisten arvioita kuin Jumalan viisautta. En tarkoita, etteikö pitäisi kysyä neuvoa muilta uskovilta. Jumala voi varmasti johdattaa meitä toimimaan niinkin, mutta jos on aina saatava ensin selville, mitä muut ajattelevat tai mitä toiset tekisivät sijassamme, silloin ei luota, että voisi kuulla asian suoraan Jumalalta.

1. Joh. 2:27 toteaa, että ”Teissä kyllä pysyy se voitelu” ja että ”Hänen Henkensä opettaa teitä kaikessa”. Jos haluamme kehittää kykyämme kuulla Jumalan ääntä, on mentävä askel kerrallaan uskossa eteenpäin seuraten Pyhän Hengen merkkejä, joita Jumala laskee sydämellemme. Vähitellen syntyy luottamus, että on kuullut Jumalan äänen. Jos sattuisikin tekemään virheen, niin kuin välillä käy, voi aina luottaa, että Hän auttaa pääsemään takaisin oikealle tielle.

Daavid ymmärsi, että tottelemalla Jumalan käskyjä hän kunnioittaa Jumalaa sekä osoittaa rakkautensa ja luottamuksensa Häntä kohtaan siten: ”Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua… mutta sinä teit minulle kuulevat korvat.” (Ps. 40:7). Nykypäivän maailmassa ympärillämme on paljon melua ja ääntä.

Yksi syy ettei erota Jumalan ääntä on se, että vastaanotamme liian monia eri viestejä.

On vietettävä aikaa Jumalan kanssa, tutkittava Raamattua ja toteltava Jumalaa. On fokusoitava Jumalan Sanaan ja uskottava siihen enemmän kuin omiin mielipiteisiin, tunteisiin tai vallitseviin olosuhteisiin.

Joyce Meyer

Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life

Kaikki oikeudet pidätetään.