fbpx

22.12.2020

Hoosianna – tule Herra Jeesus!

Niilo Närhi

Raamatun teksteistä yli 26 prosenttia on profeetallista ja sen kirjoista löytyy suuri määrä toteutuneita ennustuksia. ​

 

Joidenkin laskelmien mukaan Jeesus täytti syntymällään, elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan noin sata Messiasta käsittelevää profetiaa. Jouluun liittyen profeetat ennustivat hänen yliluonnollisen syntymisensä neitsyestä, hänen heimonsa ja syntymäpaikkansa nimen.

Kauan odotetun Messiaan syntyminen Betlehemin kaupunkiin oli nykyisen maailmanajan suuri käännekohta. Kansa, joka oli hapuillen vaeltanut pimeydessä ikuisuudelta tuntuneen ajan, sai vihdoinkin maistaa Jumalan tyköä tullutta lohdutusta. Lääkäri Luukkaan sanojen mukaan: ”Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto” (Luuk. 1:78).

Tämä uuden päivän esille puhkeaminen on vuosisatojen saatossa tuonut miljoonien etsijöiden elämään tulevaisuuden ja toivon. Jumalan valtakunta on ensimmäisen joulun ajoista kasvanut pienestä sinapinsiemenestä puuksi, jonka oksat yltävät ja koskettavat planeettamme kaikkia mantereita.

Kun Raamatun profetiat Messiaan ensimmäisestä tulemisesta ovat toteutuneet kirjaimellisesti, ei ole mitään syytä epäillä, etteikö näin tapahtuisi myös niiden ennustuksien kohdalla, jotka kertovat hänen toisesta tulemisestaan. Raamatun ilmoitus ylöstempauksesta, Herran päivästä, tulevista tuomioista, Jeesuksen paluusta ja hänen perustamastaan rauhan valtakunnasta voidaan ottaa vastaan sellaisina kuin Jumalamme on ne meille Pyhissä kirjoituksissa paljastanut.

Ensimmäisenä adventtina kokoonnumme rukoushuoneisiin ja kirkkoihin laulamaan Hoosianna-hymniä, joka perustuu Matteuksen evankeliumissa kuvattuihin pääsiäisen tapahtumiin. Tuohon aikaan kansa oli alkanut uskoa, että Jeesus oli luvattu Messias, ja siksi he huusivat: ”Hoosianna (auta, pelasta) Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen” (Matt. 21:9).

Yksi syy miksi Hoosianna-laulu sopii adventin aikaan, on siihen sisältyvä odotus. Juutalaiset odottivat palmusunnuntaina pari vuosituhatta sitten Daavidin pojan, Jeesuksen, julistautumista Messiaaksi. Me, jotka uskomme Kristukseen pelastajanamme, emme keskity joulun alla pelkästään seimen lapsen syntymäjuhlaan, vaan meidän odotuksemme tähtää johonkin vielä mahtavampaan. Me odotamme ”autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä” (Tiit. 2:13).

Toivotan kaikille lehtemme lukijoille odotuksen täyteistä joulua 2020!

”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk. 21:28).