fbpx

9.5.2019

Hyvä paha nationalismi

Niilo Närhi

Nationalismista on puhuttu ja kirjoitettu paljon viime aikoina. Terve kansallismielisyys on oletettavasti useimpien mielestä myönteinen asia. Europarlamentaarikko Hannu Takkula tarkastelee 7.10.2016 Suomenmaassa julkaistussa blogissaan positiivista kansallistunnetta: ”Terve nationalismi on yhteenkuuluvuutta ja kulttuureita ruokkiva ja vahvistava tekijä. Patriotismi, isänmaanrakkaus, motivoi edelleen ihmisiä panostamaan täysillä oman maansa hyväksi globaalissa todellisuudessa.”

Viime vuosina myös epäterve nationalismi on vallannut alaa eri puolilla maapalloa. Kielitoimiston sanakirja antaa nationalismi-sanalle kolme merkitystä. Sana sisältää kansallismielisyyden, jolla tarkoitetaan oman kansan, kielen ja kulttuurin suosimista. Se pitää sisällään myös kansallisuusaatteen, johon kuuluu vaatimus oman kansan vapaudesta sekä oikeudesta käyttää omaa kieltään ja kehittää omaa kulttuuriaan. Nationalismilla voidaan myös tarkoittaa kansalliskiihkoa, jonka olennaisena osana on katsomus oman kansan paremmuudesta.

Tarkkaillessamme, mihin eri kansakunnat ovat matkalla, havaitsemme merkkejä kaikista nationalismin muodoista. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on toimillaan ja värikkäällä retoriikallaan muokannut maansa poliittista kulttuuria. Hän on toistuvasti kertonut halustaan tehdä Amerikasta jälleen suuren. Naapurimaamme Venäjä on valloittanut itsellensä uusia maa-alueita ja haikailee takaisin siihen supervalta-asemaan, joka menetettiin Neuvostoliiton romahtamisen myötä. Venäläisyys, sen valtauskonto ja kulttuuri ovat itänaapurissamme tänään suuressa arvossa. Toisinajattelijat hiljennetään ja kaikki ulkomainen vaikutus pyritään perkaamaan pois. Turkissa valtion päämies Recep Tayiip Erdogan on ahkerasti pyrkinyt keräämään kaiken vallan itsellensä, ja hän on puhunut avoimesti haaveestaan herättää henkiin kadotettu ottomaanien valtakunta. Islamilaisen aatteen vallatessa alaa on odotettavissa, että painostus maan pieniä kristillisiä yhteisöjä vastaan lisääntyy. Kiinan johtaja Xi Jingping on yhdessä hallitsevan kommunistipuolueen kanssa asettanut tavoitteeksi, että Kiinasta tulee lähitulevaisuudessa suuri globaali mahti. Tähän johtava polku on Xin mielestä keskusjohtoinen ja autoritaarinen nationalismi.

Avainmedia tekee työtä monissa kohteissa, joissa kansalliskiihko on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa. Koska epätervettä nationalismia seuraa usein arvojen polarisoituminen ja käpristyminen omaan rajattuun hiekkalaatikkoon, on odotettavissa, että tulevina vuosina työedellytyksiämme pyritään joillakin työkentillämme entistä tiukemmin rajoittamaan.
Tänään on kuitenkin vielä toiminnan aika. Koska emme kristittyinä tiedä, kuinka pitkään meille tarjotaan mahdollisuutta viedä evankeliumia maailman kansoille, tulee meidän panostaa kaikki resurssimme pelastuksen sanoman levittämiseen juuri nyt!

”Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.” Joh. 9:4