fbpx

 

28.6.2017

 

Jumalan Sana kansan kielellä

Kaija Turunen

 

Elämme reformaation 500-vuotisjuhlavuotta. Uskonpuhdistus toi Jumalan sanan kansan kielelle, jotta jokainen voisi kuulla, lukea ja ymmärtää evankeliumin sanoman omalla äidinkielellään. Me suomalaiset saimme reformaation seurauksena Uuden testamentin vuonna 1548 ja ensimmäisen koko Raamatun 1642.

 

Raamattu on ollut tärkeä kirja oman kielemme ja lukutaidon kehittymiselle. Se on vaikuttanut koko läntisen maailman kulttuuriin. Kristinuskon ja Raamatun vaikutus näkyy paitsi kielessämme myös kaikkialla yhteiskunnassa ja sen rakenteissa. On erittäin murheellista, että viime aikoina Jumalan sanan peruspilaria yhteiskunnassamme on haluttu alkaa murtaa. Seuraukset siitä ovat samalla tavoin kauaskantoisia.

Raamattu ei kuitenkaan ole vain tätä aikaa varten. Se on ikuisen Jumalan puhetta meidän pelastumiseksemme synnin ja kuoleman vallasta. Evankeliumi on uskon ja toivon sanoma ajan rajan yli. Jeesus näyttää meille Sanansa kautta tien Jumalan yhteyteen ja ohjaa meitä vaeltamaan tällä tiellä, jotta kerran saavuttaisimme taivaallisen päämäärän.

Jumala antoi meille Sanansa valitsemansa omaisuuskansan, heprean kieltä puhuvan kansan kautta. Kun Sana tuli lihaksi Jumalan Poikana sovittamaan syntimme, sekin tapahtui Israelin kansan kautta. Paavali kirjoittaakin, että juutalaisten etu on ennen kaikkea siinä, että heille uskottiin se, mitä Jumala on puhunut (Room. 3:1–2). Tämä kaikkein arvokkain asia maailmassa, jonka he saivat, tulisi välittää alkulähteiltä käsin kaikille muillekin kansoille.

 

Meille on itsestään selvää, että voimme lukea Raamattua äidinkielellä. Emme tule edes ajatelleeksi, että asia voisi olla toisin. Jo helluntaipäivänä Jerusalemissa ihmiset saivat kuulla kukin omalla kielellään Jumalan suuria tekoja (Apt. 2:11). Eikö myös niillä kansoilla, jopa meidän suomalaisten sukukansoilla, jotka eivät vielä ole kuulleet Jeesuksesta tai edes luomisesta, olisi oikeus saada kuulla ja lukea evankeliumi äidinkielellään? Usko tulee edelleenkin kuulemisesta, ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta (Room. 10:17).

Meidän tehtävämme tässä ketjussa on priorisoida voimavaramme. Ennen kaikkea tulisi julistaa niille, jotka eivät ole kertaakaan kuulleet. Jumalan tahto on, että jokainen voisi ymmärtää evankeliumin parhaalla mahdollisella tavalla, jotta hän voisi myös ottaa sen vastaan sydämeensä. Jumalan suunnitelmissa on jo se päivä, jolloin kaikista kansoista, heimoista, sukukunnista ja kielistä on edustus hänen valtaistuimensa ja Jeesuksen, meidän Uhrikaritsamme, edessä.

 

  • Kaija Turunen työskentelee Raamatunkäännösinstituutissa (RKI).