fbpx

23.6.2020

Kärsivällisyys kannattaa koetuksen aikoina

Joyce Meyer

Yli 40 vuoden ajan olen tutkinut Raamattua kasvaen sitä kautta uskossani. Näiden vuosien aikana Jumala on muuttanut minua paljon.

 

Tunne-elämältäni olen muuttunut rauhallisemmaksi ja vakaammaksi. Pikku hiljaa olen oppinut reagoimaan useimmiten samalla tavalla, menivätpä asiat hyvin tai huonosti. Oppimisprosessit eivät ole olleet helppoja ja ovat vieneet aikaa, mutta uskon ja kärsivällisyyden kehittäminen ovat olleet enemmän kuin vaivan arvoisia. Kristukseen uskova vaeltaa uskossa, ei näkemisessä kuten 2. Kor. 5:7 sanoo.

Uskovan ei tule elää sen mukaan kuin miltä tuntuu tai olosuhteet näyttävät vaan Jumalan Sanan totuuden mukaan.

2 Kor. 5:20 mainitaan, että olemme Kristuksen lähettiläinä maailmassa ja näin ihmiset näkevät Jumalan elämäntapamme kautta. Uskovan on irrottauduttava maailmasta ja käyttäydyttävä Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Siten voi pysyä rauhallisena ja vakaana niin hyvinä kuin huonoina hetkinä sekä kärsivällisenä uskossa vaeltaen.

Kärsivällisyys on luottamista Jumalaan, että Hän pitää meistä huolta Hänen aikataulunsa ja tapansa mukaan. Se on vakaata luottamusta siihen, että Hän haluaa aina parastamme.

Kärsivällisyys on yksi Pyhän Hengen hedelmistä. Se lisääntyy koetuksen aikoina (Jaak. 1:2–3). On paljon parempi kärsivällisesti odottaa Jumalan ilmestymistä ja pysyä rauhallisena ja iloisena kuin olla ahdistunut ja poissa tolaltaan, kun elämässä ei tunnu olevan mitään järkeä tai kaikki ei toteudu tahtomallaan tavalla. ”Ettette veltostuisi vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu” (Hebr. 6:12).

Emme peri Jumalan lupauksia vain sen tähden, että meillä on uskoa, tulee olla myös kärsivällisyyttä. On mentävä vaikeiden asioiden läpi kasvaakseen uskossa. Olen oppinut, että mitä nopeammin sovellan tätä periaatetta ja annan Jumalan tehdä työtään, sitä nopeammin pääsen vaikeuksien yli. Rohkaisen sinuakin toimimaan näin. Älä taistele vääjäämätöntä vastaan tai tunnet olosi vain surkeammaksi.

Jaak. 5:7 kertoo maanviljelijän kärsivällisyydestä. Hän tarvitsee paljon uskoa ja kärsivällisyyttä. Maamies kylvää siemenenen ja sitten vain odottaa ja odottaa: aurinkoa, sadetta ja oikeaa ajankohtaa sadon korjaamiseen. Samoin uskova voi istuttaa uskonsiemeniä valitsemalla kaikista vaihtoehdoista Jumalaan ja Häneen Sanaansa luottamisen. Toimimme uskossa, kun odotamme luottavaisena oikeaa aikaa ja tapaa, että Hän tekee mitä on luvannut.

Odottaessa tulisi pysyä kiireisenä auttamalla muita ja tekemällä hyvää aina kun siihen on mahdollisuus: ”luota Herraan ja tee hyvää” (Ps. 37:3). Mikään ei todista Herrasta niin paljon kuin että odotamme Hänen ajoitustaan oikealla asenteella ja mielellä.

Keskitytään siihen, että annamme Jumalan siunata muita meidän kauttamme. Kärsivällinen odottaa Jumalaa, mutta ylpeä yrittää itse saada asiat toteutumaan (Saarnaaja 7:8). Kun yritämme omin voimin pinnistellen saada jotakin tapahtumaan, turhaudumme (Jaak. 1:4). Kuvittele, millaista olisi, jos luottaisit täysin Jumalan tapaan ja aikaan ratkaista asiat. Ajattele, kuinka se vapauttaisi kontrolloimisstressistä, kun ei kuitenkaan voi aina itse vaikuttaa asioihin.

Rukoile Jumalaa, että Hän tekee työtään sydämessäsi ja auttaa kasvamaan uskossa ja kärsivällisyydessä. Anna Hänen muuttaa elämäsi, niin elät rauhassa iloiten ja kokien sinua varten varattuja Jumalan lupauksia.

Joyce Meyer

Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life

Kaikki oikeudet pidätetään.