fbpx

16.10.2019

Suomalaisten nuorten etsimistä

Robert Hakola (vas.) ja Teemu Raassina.

Uskovien nuorten verkosto Kollektio on nyt näkynyt vuoden verran YouTubessa.
– Vuosi on mennyt hyvin. Olemme ottaneet askelia kohti yhteisöä. Meillä on nyt koossa 20 tubettajaa. Tavoitteemme on kerätä yhteen mahdollisimman paljon uskovia tubettajia, kertovat hankkeen vetäjät Teemu Raassina, 24, ja Robert Hakola, 26.

Kollektion päätavoite on tavoittaa ei-uskovia nuoria, jotta he näkisivät, millaista uskovaisen nuoren elämä on, ja rohkaistuisivat tutustumaan asiaan enemmänkin. Jo uskossa olevia nuoria verkoston videot varustavat ja vahvistavat.

– Unelmamme on, että ne nuoret, joita ei muilla tavoin tavoiteta, esimerkiksi yksinäiset ja syrjäytyneet, löytäisivät Kollektio-verkostomme ja sitä kautta uskon Jeesukseen, miehet sanovat.

Tätä tavoitetta varten nykyiset 20 tubettajaa tarvitsevat myös toistensa tukea.
– Ensimmäisen kerran tapasimme Juhannuskonferenssissa ja toisen kerran Youth Celebration -tapahtumassa Keuruulla.
– Tapaamisissa ideoimme yhdessä videoiden aiheita ja teemme yhteisiä videoita.

Kollektio toimii vapaaehtoispohjalla. Sivusto ei tuota rahaa.
– Olemme oikeastaan aika kummissamme, että tätä työtä tukevat vain hyvin harvat ihmiset, vaikka tämä on pioneerityötä suomalaisten nuorten hyväksi, ihmettelevät miehet.
Varoja tarvitaan esimerkiksi tubettajien matkakuluihin, jotta he pääsevät hengellisiin tapahtumiin ja yhteisiin kokoontumisiin. Lisäksi sosiaalisessa mediassa tarvitaan maksullista markkinointia, jotta yhä useampi ei-uskova löytäisi sivun.
Videoita voi katsoa osoitteessa www.youtube.fi/kollektio.

Haluatko auttaa työtämme?