fbpx

5.12.2018

Kolmiyhteinen Jumala ja lähetystyö

Miten lähetystyötä olisi paras tehdä? Jos tähän kysymykseen etsitään vastausta pohtien ensisijaisesti mikä tapa on tehokkainta tai ajanmukaisinta, voidaan ajautua ohi jumalallisen lähetyksen salaisuuden. Lähetystyö on ytimeltään meidän osallisuuttamme Jumalan lähetykseen maailmassa, ja siksi meidän tulee ensin kysyä millä tavalla Jumala on toteuttanut omaa lähetystään. Vastaus tähän kysymykseen antaa meille oikean näkökulman pohtia lähetystyön parhaita toteutustapoja omassa ajassamme.

Poika lähetyksen mallina

Joulun aika lähestyy ja ohjaa meidät seimen äärelle. Seimessä me kohtaamme Jumalan lähetyksen mysteerin: Jumala tuli luoksemme ihmisenä!
”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1:14)

Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen on jotain täysin ainutlaatuista, ja samalla se ilmaisee jotain keskeistä Jumalan lähetyksen luonteesta, mikä toimii mallina kristilliselle lähetykselle.

Jeesuksen opetuslasten jalkojenpesutapahtuma konkretisoi Pojan ihmiseksi tulemisen merkityksen (Joh. 13:1-17). Poika ilmentää Jumalan lähetyksen luonteen ”riisumalla itsensä” ja palvelemalla itsensä uhraavalla rakkaudella. Jalkojen pesu mallinsi opetuslapsille Jeesuksen arvojen mukaisen toiminnan. Se oli Pietarille vaikea pala niellä. Hänen maailmassaan herra ja opettaja ei riisuudu ja ota palvelijan asemaa. Tämä arvojen vallankumous oli liikaa Pietarille, ja kuitenkin hänen oli siihen suostuttava, mikäli hän halusi olla osallinen Jeesuksen valtakunnasta ja Jumalan lähetyksestä. Jalkojen pesu ei velvoita meitä rituaalina, vaan esimerkkinä palvelemisesta:

”Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat.” (Joh. 13:15-17)

Paavalin toiminnan mallina oli Jumalan Pojan itsensä uhraavan rakkauden palvelu. Hänenkään muovautuminen tämän mallin mukaiseksi ei tapahtunut kivuttomasti. Se alkoi Jumalan armon kokemuksesta, kun Jeesus ilmestyi vainoojalleen ja kutsui hänet lähetiksi pakanamaailmaan (Gal. 1:13-16). Tämä kokemus ei jäänyt vain ulkoiseksi suunnan muutokseksi, vaan sen ytimessä oli Paavalin sisäisen maailman vallankumous:
”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:20)

Kristus sai muodon Paavalissa, mikä taas muovasi hänen palvelutyönsä. Hän edusti Kristusta niin sanoissa, kuin myös elämäntavassaan. Paavali oli valmis laittamaan itsensä täysin likoon; kohtaamaan heikkouden, vastoinkäymiset ja mitä erilaisimmat olosuhteet toisten pelastuksen tähden. Tämä näkyi hänen olemuksessaan: hän kantoi Kristuksen palvelijana Kristuksen arpia kehossaan (Gal. 6:17).

Paavalilla oli myös käsittämätön kyky joustaa Kristuksen palvelijana evankeliumin tähden (1. Kor. 9:19-23). Entinen puhtaan juutalaisuuden puolesta kiivaillut fariseus oli nyt valmis elämään pakanoiden luona ilman, että hän vaati itseltään tai toisilta juutalaisten tapojen noudattamista. Ja toisaalta juutalaisten keskuudessa hän osoitti näille tavoille kunnioitusta. Keskeisintä Paavalille oli sitoutuminen Kristukseen ja evankeliumin edustaminen erilaisten ihmisten parissa niin, että kehällisistä asioista ei saanut tulla kynnyskysymyksiä (katso myös Room. 14). Kristuksen muovaama sisin antoi kyvyn joustaa kulttuurisissa asioissa.

Kristillisen lähetyksen tulee siis ilmentää samaa palvelevaa rakkautta, mikä näkyy Jumalan Pojan toiminnassa. Jeesuksen esimerkin seuraaminen alkaa oikeasta asenteesta ja arvoista. Se on valmiutta päästää irti omista oikeuksistaan, itsensä likoon laittamista toisten tähden, ja joustamista omista kulttuurisista lähtökohdista, jotta voisi tuoda evankeliumin toisia lähelle ymmärrettävällä tavalla. Lähetystyö haastaa näin jokaista kristittyä muovautumaan Kristuksen mallin mukaisesti.

Avainmedian työssä tällainen Kristuksen mallin mukainen lähetystyö näkyy siinä, miten maailmanlaajuisessa mediatyössä sanoma Jumalan rakkaudesta halutaan tuoda ihmisiä lähelle paikallisella tasolla ja tavalla, kuten esimerkiksi kääntämällä Raamattua sukukieltemme kansoille ja tekemällä ohjelmia eri arabiankielen murteilla. Se tuntuu myös siinä, miten Avainmedian työntekijät ja tukijat laittavat itsensä likoon toisten pelastumisen tähden. Rukoilen, että Kristus saisi yhä enemmän muotoa meissä kaikissa.

Samuel Tedder
Kirjoittaja on teologi ja pastori sekä Avainmedian hallituksen jäsen.

Haluatko auttaa työtämme?