fbpx

23.11.2018

Lähetyskäskyn tärkeä osa

Niilo Närhi

Jeesus antoi seuraajilleen lähetyskäskyn, jonka mukaan tehtävämme on julistaa kansoille evankeliumia, kastaa uskoon tulleet ja opettaa kääntyneet pitämään kaiken sen, mitä Herramme on käskenyt meidän pitää. On selvää, että pelkkä kääntymiskokemus ei ole se, mihin evankeliumi tähtää. Uusista uskovista ei ole tarkoitus tehdä pelkkiä käännynnäisiä, kuluttajia tai vierestä seuraajia, vaan opetuslapsia, jotka pääsevät kokemaan hengellisen elämän kasvun ja henkilökohtaisen suhteen siihen Herraan, jonka seuraan he ovat lähteneet. Kristus asetti kaikkien aikojen uskoville velvoittavan esimerkin käyttäessään kolme vuotta valitsemiensa kahdentoista apostolin kouluttamiseen.

Avainmediana olemme nyt toiminnassamme siinä hienossa tilanteessa, että erityisesti muslimimaailmassa yhä useampi ihminen hylkää orjuuttavan uskonnon ja lähtee seuraamaan Jeesusta.

Kristuksen vastaanottaminen poistaa ihmisiltä heidän suurimman ongelmansa, joka on ero Jumalasta, mutta se tuo myös mukanaan useita tähän aikaan ja elämään liittyviä ongelmia.

Monet kääntyneet muslimit tulevat hyljätyiksi omiensa taholta ja joutuvat kokemaan eriasteista vainoa ratkaisunsa tähden. Joutuessaan enemmän tai vähemmän haastavien olosuhteiden keskelle nämä vasta uskoon tulleet tarvitsevat paljon tukea ja ohjausta. Vanhan perheen menettäminen sattuu ja hämmentää, siksi kääntyneet tarvitsevat itsellensä uuden yhteisön, joka voi myös tarvittaessa tarjota turvaa ja suojaa.

Kahden entisen muslimin tapaus Gazan palestiinalaisalueella valaisee, mitä islamin hyljänneet saattavat joutua kokemaan. Kun toinen heistä kertoi perheelleen uudesta uskon kohteestaan, seuraus oli se, että hänet pahoinpideltiin ensin ja paria viikkoa myöhemmin hänet löydettiin kadulta ammuttuna. Toinen ei kertonut kääntymyksestään vaan pakeni naapurimaahan Egyptiin. Siellä hänet otettiin vastaan Avainmedian toimesta ja hänelle järjestettiin asunto ja toimeentulo.

Meille ei riitä, että jätämme uskoon tulleet ”Herran haltuun”, vaan pyrimme kaikin käytössämme olevin tavoin auttamaan uusia uskovia elämässä eteenpäin.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus kohtasi hämmentäviä vaiheita läpikäyneet opetuslapsensa Tiberiaan järven rannalla. Tässä tapaamisessa Pietari sai Mestariltaan tehtäväksi ruokkia ja pitää huolta hänen karitsoistaan ja lampaistaan. Tätä tärkeää tehtävää Avainmedia pyrkii Pietarin tavoin toteuttamaan jatkossakin.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,…ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” (Matt. 28:19-20)