fbpx

28.6.2018

”Olemme olleet mukana historian suurimmassa herätyksessä”

Rauno Jalavisto

Saarnaaja toteaa: ”Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.” (Saarn. 3:1)

Jeesus sanoo aikansa uskonnollisista johtajista: ”Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.” (Matt. 16:3)
Jumalalla on siis eri aikoina ja eri kansojen parissa erilaisia toiminta-aikoja. Seurakunnan historiaa tutkiessa se käy hyvin ilmi. Jumala voi toimia hyvinkin yllättävällä tavalla, yllättävässä paikassa. Tämä koskee niin yksilöitä, seurakuntia kuin kansakuntiakin.

Voidaksemme kulkea ja toimia Hänen tahdossaan, tulee meidän ymmärtää ajan merkkejä ja Hänen tahtonsa. Kuulla Hänen äänensä ja nähdä Hänen johdatuksensa.

Tämä on usein vaikeaa, koska se voi näyttää inhimillisesti vaikealta ja poiketa vallitsevista tavoista. Voi saada toisten arvostelua ja jopa tuomitsemista.

Olemme iloisia, että Avainmedia on saanut olla mukana monessa uraa uurtavassa työssä vuosikymmenien varrella.
Kiinassa olemme saaneet tukea Kiinan seurakuntaa aina sen mukaan kuin se on apua tarvinnut ja Jumala on antanut mahdollisuudet. Suuret kiitokset teille, esirukoilijat ja uhraajat! Olemme saaneet olla mukana ehkä koko seurakunnan historian suurimmassa herätyksessä. Tuon herätyksen hedelmät kantavat aina Jeesuksen tuloon asti.

Taaksepäin katsellessa tuo kaikki on ilmeistä Jumalan johdatusta. Nyt Kiinassa olosuhteet ovat jälleen vaikeutuneet, ja seurakunta on uusien haasteiden edessä. Kaikella on aikansa ja meidän tulee tiedostaa, missä Jumala haluaa käyttää meitä tänään.

Se mitä saimme tehdä eilen, ei välttämättä ole tärkeintä tänään. Kiinan seurakunta tarvitsee edelleen meidän esirukouksiamme kuten me heidän. Olemme samaa Kristuksen ruumista, jossa omalla paikallamme toteutamme Jumalan tahtoa maan päällä.

Tänään Kiinan seurakunta tarvitsee tukeamme ennen kaikkea lähetyskäskyn toteuttamisessa. Saamme yhdessä heidän kanssaan jouduttaa Jeesuksen takaisin tuloa.

Kiinalaisille lähetyssaarnaajille ovat jo avautuneet ovet monien vähiten evankelioitujen kansojen pariin. Heidän työtään jouduttaa meidän rinnalla olomme. Rukoillessasi Avainmedian Kiinan työn ja työntekijöiden puolesta ja tukiessasi Avainmedian työtä voit auttaa Jumalan valtakunnan ilmestymistä sellaisten kansojen parissa, jotka elävät pimeässä toivottomuudessa. Työtä joudutaan tekemään “maan alla”, mikä tuo mukanaan monenlaiset vaikeudet. Monista maista on tullut hyviä uutisia, kuinka jo tuhannet ovat löytäneet toivottomuuteensa toivon.