fbpx

20.12.2019

Paras lahja

Joyce Meyer

Jumalan antama pelastus on kaikkein hienoin ja tärkein lahja. Iankaikkista pelastusta ei hankita tekojen kautta ja sitä on mahdotonta ostaa. Lihallinen luontomme haluaisi ansaita sen, ja voi olla vaikeaa hyväksyä, että pelastus on täysin ilmainen lahja.

Samalla tavalla kuin vastaanotamme Kristuksen pelastuksen, samalla tavalla meidän tulee elää – armosta. Jumala antaa anteeksiantoa ja armoa päivittäin. Kun Jumala antaa anteeksi syntimme, koskee se kaikkia syntejä menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevisuudessa. Syntiä ei tarvitse pelätä, Jumala on hoitanut asian. Tämän takia evankeliumi on niin hyvä uutinen! Joku voi huolestua, että jos ei pelkää syntiä, jatkaa synnin tekemistä tahallaan, mutta se ei ole totta. Jos on uudestisyntynyt ja omaa elävän Jumala-suhteen, Raamattu vakuuttaa: ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” Jos Pyhä Henki asuu meissä pelastuksen kautta, koemme piston sydämessä joka kerta tehdessämme syntiä, koska Jumala tekee työtään meissä. Sielunvihollinen haluaa kovasti, että otaksumme Jumalan olevan meille vihainen virheittemme tähden, mutta tämäkään ei ole totta. Jumala on rakkaus ja meidän tulee nöyrästi hyväksyä Hänen rakkautensa ja armonsa.

Jumala muistuttaa Sanassaan (Joh. 15:5), että Hän ei odota meidän muuttuvan omin voiminemme. Hän on voiman lähde ja antaa voimaa, jotta voimme toimia oikein ja elämämme voi muuttua.

Raamattua lukiessa paljastuu, minkälaisia olemme ja mitä syntejä elämässämme voi olla. On ensin ymmärrettävä, missä tekee väärin, jotta tietää mitä pitää muuttaa ja miten. Seuraava askel on tehdä parannus synneistään. Parannuksen teko tarkoittaa, että vilpittömästi katuu ja suree syntejään ja todella haluaa kääntyä synnistä pois (1. Joh. 1:9). Seuraavaksi tulee tutkia Raamatusta, millaisten asioiden on muututtava elämässä. Jos esimerkiksi kamppailee vihastumisesta aiheutuvien tunteiden kanssa, on tutkittava, mitä Sana sanoo vihasta ja anteeksiantamisesta.

Käytä Raamattua kuin lääkettä ja ota sitä sydämesi ja mielesi tähden. Jaak. 1:21 sanoo, että kun Jumalan Sana on juurtunut sydämeen, se ”voi pelastaa teidän sielunne”.

Jumalan Sanassa on voimaa, joka muuttaa. Raamattu on ohjekirjamme, kuinka uusi luomus voi kasvaa ja toteuttaa Herran tahtoa. Vietä joka päivä aikaa lukien ja mietiskellen Jumalan Sanaa. Se kertoo Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan sekä mikä on asemamme Kristuksessa ja mitä omistamme Hänessä.

Kokeakseen Jumalan siunauksia ja pystyäkseen nauttimaan jokapäiväisestä vaelluksesta on uskottava Häneen ja Raamattuun enemmän kuin omiin ajatuksiin ja tunteisiin.

Paavalin rukousaiheena oli, että uskovat vahvistuisivat voimassa ja olisivat rakkauteen juurtuneita ja perustuneita. Jumala rakastaa meitä ja Hänen tahtonsa on, että olemme Hänen lapsiaan ja otamme vastaan kaikki Hänen varaamansa siunaukset: vanhurskauden, rauhan ja ilon. Kristuksessa meillä on henkilökohtainen suhde Isään Jumalaan ja voimme kuulla Jumalaa ja elää Pyhän Hengen johdossa. Kristuksessa meillä on pääsy Jumalan armoon ja voimaan Hänen suunnitelmansa toteutumista varten.

Joyce Meyer

Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life

Kaikki oikeudet pidätetään.