fbpx

7.1.2019

Pyhä Henki lähetyksen voimana

”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ottakaa vastaan Pyhä Henki.” (Joh. 20:21–22).

Vuosi on jälleen kääntynyt uuteen. Maailmassa tapahtumat seuraavat toisiaan. Toivo ja epätoivo, unelmat ja uhkakuvat sävyttävät elämän kulkua. Meidän yksilöihmisten elämässä uuden vuoden aloitukseen liittyy tavoite elämän uudistumisesta ja valoisammasta tulevaisuudesta. Teemme välitilinpäätöstä ja joskus jopa uudenvuodenlupauksia. Monesti joudumme pettymään siihen, ettemme pystykään pitämään lupauksiamme ja etenemään elämässä haluamaamme suuntaan.

Maailman vajavaisuus ja ihmisen heikkous on meille tuttua. Mutta onneksi se ei ole koko totuus. Jumalan valtakunta on maailmankaikkeuden perimmäisin ja lopullisin todellisuus.

Kristillinen lähetystyö on Jumalan valtakunnan edustustyötä. Me todistamme siitä, mitä Jumala on tehnyt Pojassaan murtaakseen synnin ja pahan vallan ja luodakseen kaiken uudeksi. Tämä Jumalan valtakunnan todellisuus vaikuttaa jo nyt maailmassamme ja tulee kaiken kattavaksi lopulliseksi todellisuudeksi Kristuksen kuninkaallisen paluun seurauksena. Pyhä Henki tuo Jumalan valtakunnan lähelle nykyhetkessä ja voimaannuttaa meidät todistamaan siitä.

”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ottakaa vastaan Pyhä Henki.” (Joh. 20:21–22). Näillä sanoilla Johannes kertoo Jeesuksen valtuuttaneen seuraajansa lähetystehtävään. Siinä on sisäänrakennettuna ajatus siitä, että meidän osallisuutemme Jumalan valtakunnan edustustehtävään on täysin riippuvaista meidän osallisuudestamme Pyhän Hengen lahjaan. Luukas raportoi tähän liittyvästä Jeesuksen opetuksesta laajemmin: ”Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan äärin saakka” (Ap. t. 1:7–8).

Jeesuksen opetus Jumalan valtakunnasta ohjaa meidät omaan vastuuseemme ja siihen tarvittavaan voimaan. Meidän vallassamme ei ole tietää milloin valtakunta tulee, vaan jouduttaa sen tulemista. Meidän vastuumme on todistaa Jumalan valtakunnan meille avanneesta Kristuksesta kaikille kansoille. Tätä tehtävää me voimme toteuttaa vain Pyhän Hengen avulla. Pyhän Hengen kautta meille annetaan valtuutus toimia Jeesuksen edustajina, voima ja viisaus todistaa rohkeasti, rakkaus liikkua ihmisten luokse ja ohjaus Jumalan hyvän tahdon toteuttamiseen.

Apostolien tekojen kirja olisi parempi ymmärtää Pyhän Hengen tekojen kirjana seurakunnan kautta. Pyhän Hengen vaikutus ei rajoitu vain apostoleihin, vaan koko seurakunta on mukana Jumalan valtakunnan todistustehtävässä Pyhän Hengen voimassa. Seurakuntapalvelija Stefanos sai Pyhän Hengen avulla erityisen viisauden puhua Jumalan valtakunnan sanomaa (Ap. t. 6:8–7:60). Pyhä Henki ohjasi evankelista Filippoksen ihmeellisesti kohtaamaan ensimmäisen pakanamaailman edustajan, etiopialaisen hoviherran, autiolla tiellä ja avaamaan hänelle tien sisälle Jumalan valtakuntaan (Ap. t. 8:26–40). Seurakuntaperusteisen lähetystyön käynnistymiseen ensimmäistä kertaa liittyy myös vahvasti Pyhän Hengen työ. Pyhän Hengen vaikutuksesta Antiokian seurakunnan johtajat tunnistivat Paavalin ja Barnabaan kutsumuksen ja lähettivät heidät matkaan (Ap. t. 13:1–3).

Pyhän Hengen vaikutus ja ohjaus lähetystehtävän toteutuksessa ei ole kuitenkaan aina niin suoraa ja selvää. Joskus se tapahtuu olosuhteiden ja toisten ihmisten kautta. Joka tapauksessa, Jumala ohjaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Rukous onkin meidän riippuvaisuutemme ja luottamuksemme osoitusta Jumalalle. Se avaa meidät Pyhän Hengen suoralle sekä salatulle vaikutukselle (Room. 8:26–28). Näin me voimme omalla paikallamme toimia Jumalan valtakunnan todistustehtävässä.

Tämän uuden vuoden alkuvaiheessa haluan rohkaista meitä. Meillä on toivoa! Maailmassa on toivoa! Jumalan valtakunta on jo lähellä ja tulee varmasti täydessä kirkkaudessaan. Pyhä Henki on toivon Henki! Hän antaa meille voiman heikkouteemme, ja johdattaa meitä viemään toivoa tähän tarvitsevaan maailmaan. Tätä toivoa ja Jumalan valtakunnan sanomaa Avainmedia edustaa rohkeasti ja uskollisesti Pyhän Hengen voimasta ja ohjauksesta riippuvaisena.

”Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa” (Room. 15:13).

Samuel Tedder
Kirjoittaja on teologi ja pastori sekä Avainmedian hallituksen jäsen.

Haluatko auttaa työtämme?