fbpx

11.8.2017

”Raamattua tulee tulkita myös kuhunkin aikaan soveltuvana”

Mika.

Seurakuntaneuvos Valtter Luoto (s. 1936) on toiminut vuosikymmeniä helluntaiherätyksen piirissä erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä, joissa hän on ollut tekemisissä kristillisen kirjallisuuden, Raamatun ja raamatunkäännöstyön kanssa. Avainmedia-lehti esitti Luodolle muutaman kysymyksen liittyen Raamatun merkitykseen.

Olet kasvanut kristityssä perheessä. Mikä on ensimmäinen muistosi lapsuudesta, joka liittyy Raamattuun tai Raamatun kertomuksiin?

Raamattu oli lapsuuskodissani hyvin esillä. Kävin pienestä pitäen vanhempien mukana hengellisissä tilaisuuksissa, jossa puhuttiin Raamatusta. Aivan varhaisessa lapsuudessani minua kiehtoi suuresti suurikokoinen Dorén kuvilla varustettu kuvaraamattu, jonka vaarini oli saanut syntymäpäivälahjakseen. Sen mielenkiintoiset, jotkut jopa suorastaan pelottavat kuvat, kiehtoivat suuresti ja piirsivät lapsen mieleen kuvia Raamatun kertomuksista.

Kenen vastuulla mielestäsi Raamatun opetus ensisijaisesti on (kodin, seurakunnan, koulujen…)?

Vastuu lasten raamattuopetuksesta on mielestäni ensisijaisesti kodilla ja vanhemmilla. Se on turvallinen ympäristö päästä sisälle Raamatun kertomuksiin. Tämän jälkeen vastuun kantamisessa tulee seurakunta, jonka tulee huolehtia opetuksessaan lapsista. Valitettavasti koulu on menettänyt Raamatun opetuksessa asemansa. Monikansallisuuden kunnioittamisessa on luovuttu pitkälti Raamatun opetuksesta. Muutoin koulu olisi hyvä sopiva paikka lasten raamattuopetukselle

Olit vuosia mukana Raamatunkäännöskomiteassa, jonka työn pohjalta lopulta ilmestyi uusi suomenkielinen käännös vuonna 1992. Mitkä ovat vuoden 1992 käännöksen suurimmat ansiot?

Vuoden 1992 käännöstä tehtäessä tavoiteryhmänä olivat tavalliset, pitkälti Raamatun sanomasta vieraantuneet ihmiset. Käännös pyrittiin tekemään ensinnäkin moitteettomalla ja ajanmukaisella suomen kielellä mutta myös pyrittiin välttämään tavalliselle lukijalle vieraita vaikkakin kristityille tuttuja ”kaanaankielisiä” ilmaisuja. Näin pyrittiin saamaan Raamatun sanoma mahdollisimman hyvin tavalliselle lukijalle avautuvaksi. Paljon Raamattua lukeneet kristityt taas ovat kokeneet joidenkin tuttujen ja vanhojen raamatullisten sanontojen katoamisen negatiivisena piirteenä.

Raamatunkäännöskomitean sihteeri Aarne Toivanen puhui tuolloin ”Raamatun kielen säteilyvoimasta”. Onko suomen kieli yhä kiitollisuudenvelassa suomalaiselle Raamatulle?

Kyllä on, enemmän kuin yleensä tullaan ajatelleeksikaan. Agricola loi ensimmäistä Raamattua kääntäessään samalla suomen kirjakieltä ja synnytti sanoja ja sanontoja, jotka ovat vieläkin käytössä. Ihmiset eivät edes tunnista monien tuttujen sanontojen alkuperäksi Raamattua, niin oleelliseksi osaksi kieltä ne ovat tulleet.

Mikä merkitys on sillä, mitä Raamatun käännöstä ihminen lukee?

Meillä Suomessa on totuttu aiemmin siihen, että on ollut vain yksi ”virallinen” ja siis oikea käännös. Muissa kielissä on totuttu enemmän useisiin käännöksiin. Vasta nyt on meilläkin päästy siihen samaan.

Pidän vain rikkautena, jos voi lukea Raamattu eri käännösten mukaan. Kysymys on vain siitä, haluaako lukea Raamattua vain hengelliseksi rakennuksekseen vai tutkia erityisesti sen tekstin sisältöä ja taustaa.

Lukemisen tarkoitus määrää käännöksen valintaa, koska käännökset on tehty erilaisille lukijaryhmille.

Jotkut ovat sitä mieltä, että Raamattua tulee tulkita suhteessa siihen todellisuuteen ja aikaan, jossa me elämme. Voiko mielestäsi tämä vaatimus toteutua Raamatun sanoman muuttumatta?

Sen lisäksi, että Raamattu sisältää paljon historiallista kuvausta, sen sanomaa voi ja sitä tulee tulkita myös kuhunkin aikaan soveltuvana. Raamattu puhuu myös juuri tälle ajalle.

Toisin kuin Koraani, Raamatun sana taipuu erilaisille kielille ja eri aikakausille juuri kunkin lukijan ”omalla kielellä”.

Jos Raamatun tekstiä ei jatkuvasti muodollisesti ajanmukaisteta, syntyy helposti vanhahtava ”raamatullinen” kieli, jolloin sen sanoma irtautuu tästä päivästä.

Mitä suosittelet suomalaiselle Raamatun lukijalle apuvälineeksi itsenäisessä Raamatun tutkimuksessa?

On olemassa paljon hyvää kirjallisuutta, josta on hyötyä. Parhaimpana voisi mainita IRT:n (Iso Raamatun Tietosanakirja), jonka avulla pääsee sisälle sekä Raamatun sanomaan että sen tekstin kielellisiin seikkoihin. Lisäksi UT:n osalta verraton teos on Novum, joka sisältää mm. koko UT:n tekstin sanasanaisen käännöksen. Lisäksi on tietysti useita Raamatun eri kirjojen selitysteoksia.

Onko mielessäsi jokin Raamatun lupaus, jonka kuka tahansa voi omistaa omakseen ja tarttua siihen?

Raamattu on täynnä hyviä lupauksia, joita Raamatun lukija voi omistaa itselleen Jumalan puheena. Jos vain yksi pitää mainita, niin silloin en voi ohittaa ns. pienoisevankeliumia: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Tämän sanan varassa selviää perille asti.

Kysymykset ja valokuva: Eero Antturi

 

Haluatko auttaa työtämme?