fbpx

17.4.2018

Perun Radio Avancen toiminnalle uusi alku

Fernando Garcia (kuvassa oik.) neuvotteli Felix Salazarin lesken (vas.) ja perheen kanssa Radio Avancen toiminnan jatkosta.

Avainmedian Perun radiotyön yhdyshenkilö Fernando Garcia oli alkuvuonna 2018 käymässä entisessä kotimaassaan. Matkansa aikana hän neuvotteli keskeytyksissä olevan Radio Avancen toiminnan jatkosta mm. Perun Assembléia de Deus -kirkon johdon kanssa.

– Matkani oli hyvin onnistunut ja koin Jumalan johdatusta pienissäkin yksityiskohdissa, kertoo Fernando kuulumisia.
– Tapasin matkani aikana sekä Perun Assembléia de Deus -kirkon johtoa Limassa sekä edesmenneen Felix Salazarin leskeä ja perhettä. Molemmissa tapaamisissa oli hyvä ilmapiiri ja pystyimme keskustelemaan avoimesti Radio Avancen jatkosta, kertoo Fernando.
Salazarin perhe, jonka tontilla studio on ja joka omistaa radioaseman laitteiston, on ollut perheenpään kuoleman jälkeen halukas neuvottelemaan jatkosta, mutta he ovat kaivanneet Avainmedialta ohjausta siihen, miten asiassa tulisi edetä, sillä heillä ei ole varoja jatkaa toimintaa. Avainmedian toiveena on ollut, että löytyisi ratkaisu, jossa paikalliset seurakunnat voisivat ottaa vastuun toiminnasta kuitenkin kunnioittaen radioaseman perustajan ja hänen perheensä tahtoa ja toiveita.

Vain kolme toivetta
– Matkani yksi tarkoitus oli saada aikaan neuvottelutulos, joka takaisi radio Avancelle jatkomahdollisuudet. Kun tapasin Salazarin perheen, he itse ottivat toiminnan jatkon heti puheeksi.
– Heillä oli jatkoa ajatellen vain kolme toivetta: ensiksikin se, että radio toimisi jatkossakin evankelioivana ei-kaupallisena ilman minkäänlaista mainontaa tai kaupittelua. Toiseksi radioasemaa ei saisi siirtää Acobambasta pois, ainoastaan studio ja lähetin siirrettäisiin 14 kilometriä Salazarin perheen tontilta alas kaupunkiin, jossa se olisi paremmin paikallisten pastoreiden ulottuvilla. Kolmanneksi perhe toivoi, että jos myöhemmin joku perheen lapsista kokisi kutsumuksekseen tulla mukaan radiotyöhön jatkamaan isänsä työtä, siihen suotaisiin heille mahdollisuus, kertoo Fernando neuvotteluiden sisällöstä.
– Vastaavasti tapasin pääkaupungissa Limassa Assembléia de Deus -kirkon johtoa. Neuvottelussa oli mukana neljä henkeä, mm. kirkkokunnan johtaja, Ayacuchon aluejohtaja ja lakimies. He ymmärsivät paikallisradiotyön arvon ja olivat valmiit ottamaan täyden vastuun Radio Avancen toiminnasta ja jatkamaan toimintaa Ayacuchon alueella Acobambasta käsin. He hoitaisivat myös uuden toimiluvan anomisen, johon arvioidaan menevän kolmisen kuukautta, Fernando raportoi.
– Nyt jäi vielä toteutettavaksi virallisten sopimusten laatiminen, mutta kirkkokunnan lakimies otti tehtävän hoidettavakseen, Fernando kertoo tyytyväisenä.

Avainmedia tukee jatkossakin
Avainmedian rooli olisi jatkossa tukea Radio Avancen toimintaa rukouksin ja taloudellisesti siten kuin tähänkin saakka. Kokonaisvastuu toiminnasta siirtyisi kuitenkin paikallisille pastoreille ja seurakunnille. Ketšuankielinen paikallisradio Perun vuoristossa on osoittanut olevansa tarpeellinen niin yksilöiden kuin pienten paikallisseurakuntien elämässä. Se on tuonut armon ja toivon evankeliumin ihmisten kuuluville ja ollut johdattamassa monia Kristuksen luokse ja omakohtaiseen uskonratkaisuun.
Suomalaisina teemme hyvin, kun muistamme Radio Avancen uutta alkua ja Perun vuoristossa asuvia kristittyjä veljiä ja sisaria, joista on jo monelle tullut rakkaita Jumalan valtakunnan työtovereita.

Teksti Eero Antturi
Kuvat: Fernando Garcia

Haluatko auttaa työtämme?