fbpx

16.4.2020

Rukouksen voimassa eteenpäin

Niilo Närhi

Edesmennyt maailmanlaajuisesti tunnettu julistaja Billy Graham totesi kerran: ”Saadaksemme kansakunnan takaisin jaloilleen meidän täytyy ensin laskeutua polvillemme.” Tämä ei sovellu ainoastaan Amerikkaan, vaan kaikkiin maailman kansoihin.

 

Kun tutustumme Raamatussa pakanoiden apostolin Paavalin toimintaan, havaitsemme, että hän kertoi usein rukoilevansa seurakuntien ja työtovereidensa puolesta. Hän pyysi myös kirjeissään toistuvasti esirukousta itsensä, tiiminsä ja toimintansa puolesta. Filippiläiskirjeen alussa Paavali kertoi rukoilevansa ilolla kaikkien seurakuntalaisten puolesta. Roomalaiskirjeen loppupuolella hän pyysi Rooman uskovia rukoilemaan varjelusta itsellensä.

Viedessään evankeliumia uusille alueille Paavali kohtasi paljon vastustusta ja monenlaisia haasteita. Meille on opettavaista tutustua, mihin asioihin apostoli pyysi rukoustukea. Kirjoittaessaan kirjeen Kolossan seurakunnalle hän pyysi heitä rukoilemaan, että Jumala avaisi hänelle ja Timoteukselle oven Jumalan sanan julistamiseen. Pyytäessään esirukousta Efeson seurakunnalta hän koki tarvitsevansa juuri silloin rohkeutta ja kykyä julistaa evankeliumia selkeästi ja ymmärrettävästi. Tessalonikassa asuvia uskovia hän pyysi rukoilemaan, että Herran sana leviäisi nopeasti.

Nämä samat rukousaiheet ovat ajankohtaisia myös meille, jotka viemme evankeliumia eteenpäin Avainmedian kautta. Toimintatavat ja työkalut ovat Paavalin päivistä tosin muuttuneet, mutta hänen kohtaamansa tilanteet ja haasteet ovat meillekin hyvin tuttuja. Eri puolilla maailmaa ahertavat työntekijämme tarvitsevat esirukousta turvallisuutensa puolesta. Tiedämme, että jos Jumala ottaisi pois varjelevan kätensä, emme voisi jatkaa työtämme monissa kohteissamme. Jatkuva rukousaiheemme on, että Jumala avaisi ne ovet, jotka ovat hänen tarkoittamiaan juuri meille. Kohdatessamme eri kulttuureissa ja uskonnoissa eläviä lähimmäisiämme tarvitsemme jatkuvasti Paavalin peräänkuuluttamaa rohkeutta ja kykyä kertoa evankeliumi tavalla, joka koskettaa ihmisten sydämiä.

Kun koronavirus parhaillaan sulkee ovia eri puolilla maailmaa, tuottamamme ohjelmat pääsevät rajojen ylitse ja tavoittavat ihmiset. On todennäköistä, että ohjelmiamme seurataan näinä aikoina enemmän kuin aikaisemmin. Rukoillaan menestystä ja sydämien avautumista! Lämmin kiitos Sinulle, joka rukouksillasi mahdollistat ilosanoman leviämisen maailman pimeimpiinkin kolkkiin!

”Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” Matt. 6:10.