fbpx

28.6.2018.

Syötkö samaa ruokaa kuin Jeesus?

Samuel Tedder

Avainmedian hallituksen jäsen

Jeesus ei ollut helppo opettaja. Opetuslapset olivat usein hämmentyneitä Jeesuksen seurassa. Uskon, että Jeesus toimi tarkoituksella näin, sillä hämmennys haastaa ajatusten ja elämän muutokseen.

Johanneksen evankeliumin luvussa 4 on yksi tällainen hämmentävä tapaus. Jeesus on kohdannut samarialaisen naisen keskipäivän aikaan kaivolla, kun opetuslapset ovat olleet kaupungissa ruokaa hakemassa. Jeesus on tarkoituksella kulkenut Samarian kautta kohdatakseen juuri tämän naisen ja tarjotakseen hänelle Jumalan lahjan – iankaikkisen elämän. Nainen riensi kaupunkiinsa kertomaan mitä on löytänyt, ja samarialaiset lähtivät joukolla liikkeelle tullakseen Jeesuksen luokse. Mutta ennen kuin nämä juutalaisten halveksimat epäpuhtaat ja eriuskoiset israelilaiset saapuivat paikalle, käy Jeesus mielenkiintoisen keskustelun opetuslasten kanssa.

Opetuslapset ovat olleet tavallisilla ruokaostoksilla. He tulevat Jeesuksen luokse ja tarjoavat hänelle ruokaa. Jeesus haluaa kutsua heidät tavanomaisuudesta syvempään elämän merkitykseen. Hän hämmentääkin opetuslapsia sanomalla heille: ”Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä.” Hämmentyneinä opetuslapset kyselevät keskenään: ”Onkohan joku tuonut hänelle syötävää?” Nyt Jeesus on valmis kertomaan heille salaisuutensa; sen miksi hän on tullut ja mille hän elää: ”Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen.” (Joh. 4:34)

Siinä se on, Jeesuksen ruoka. Jeesus tuli ja eli tehdäkseen Isänsä tahdon ja hänelle annetun työn. Tämä liikutti häntä, tämä antoi hänen elämälleen merkityksen. Mutta mihin Jumalan tahto ja työ tässä erityisesti liittyi? Iankaikkisen elämän tarjoamiseen kaikille Jumalan rakastamille ihmisille, myös halveksituille samarialaisille.

Jeesus halusi, että hänen opetuslapsensa voisivat syödä samaa ruokaa. Hän kutsui heidät mukaan Jumalan rakkauden lähetykseen ja haastoi opetuslapset katsomaan uudella tavalla ympärilleen: ”Kohottakaa katseenne ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat vaalenneet sadonkorjuuta varten.” (Joh. 4:35) Samarialaisia oli juuri tulossa kaupungista ja opetuslapset saivat olla mukana Jeesuksen kanssa ”korjaamassa satoa,” kun samarialaiset löysivät uskon koko maailman Vapahtajaan.

Myös meillä on mahdollisuus syödä samaa ruokaa kuin Jeesus. Me voimme vihkiytyä tekemään Jumalan tahtoa. Me saamme nostaa katseemme näkemään rakkauden silmin sen, mitä Jumala on tekemässä maailmassa, ja olla siinä mukana.

Avainmedia haluaa toimia näin. Olemme sitoutuneet tekemään Jumalan tahtoa. Me haluamme nähdä vaalenneet vainiot ja liikkua Jumalan työn eturintamassa yhdessä tukijoiden ja tekijöiden kanssa. Yhdessä me saamme syödä Jeesuksen ruokaa, mikä kytkee meidät Jumalan rakkauteen ja antaa syvimmän merkityksen elämään!

” …katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja on istuutunut Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
Hepr. 12:2