fbpx

14.1.2019

Tie rauhaan ja iloon

Joyce Meyer

Mikään ei ole niin arvokasta kuin Jumalan läsnäolo elämässä. Palvelustehtäväni kautta haluan opettaa tästä ja Pyhän Hengen voitelusta rohkaisemalla uskovia tottelemaan Hänen tahtoaan täysin ja viipymättä.

Jumalan rakkaus meitä kohtaan on täydellisestä ja ehdotonta. Hän ei voisi rakastaa meitä enempää kuin jo nyt rakastaa eikä Hänen rakkautensa koskaan muutu. Sen sijaan meidän rakkautemme Jumalaa kohtaan voi kasvaa ja muuttua. Oppiessamme enemmän Hänen luonteestaan henkilökohtaisen Jumala-suhteen kautta luottamuksemme ja rakkautemme Jumalaa kohtaan kasvaa, ja Pyhän Hengen voitelu meissä sekä meidän kauttamme lisääntyy.

Jeesus on Voideltu ja syntyessämme uudesti Hänen voitelunsa pysyy meissä. Englanniksi voidella-sana merkitsee myös ”hieromista yltympäri”. On hienoa ajatella, kuinka Kristuksessa meitä voidellaan ja Pyhää Henkeä levittyy kaikkialle. Voitelu on Jumalan ilmainen lahja Hänen armonsa kautta, toisaalta siitä täytyy maksaa. 1. Joh. 2:27 sanoo, että ”teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet”. Huomaa, että voitelu on pysyvää eikä se lähde pois.

Pyhän Hengen täyteys antaa voimaa toteuttaa sitä, mihin Jumala kutsuu. Hengen lempeät kuiskaukset, patistukset ja johdatus näyttävät, kuinka meidän uskovina tulee elää. Kun seuraamme voitelua, tunnemme rauhaa ja iloa, koska teemme viisaita päätöksiä. Voitelu meissä on arvokasta ja meidän tulee varjella sitä enemmän kuin mitään muuta elämässämme. Voitelu voi toimia kauttamme, kun olemme murretulla mielellä Hänen edessään. Silloin Pyhän Hengen voitelu täyttää meidät ja meistä on hyötyä muille ihmisille.

Minkä meissä on murruttava? Kapinointi, itsepäisyys, ylpeys ja Jumalasta riippumaton henki ovat joitakin tottelemattomuuden alueita, jotka voivat estää voitelun toimimista kauttamme. Voitelu toimii sielussamme, mielessämme, tahtomaailmassa ja tunteissa. Kun lihamme tai luonnolliset impulssit johtavat meitä, silloin ei Pyhä Henki voi johtaa meitä. Kasvaessamme ja kypsyessämme Kristuksessa voimme olla sellaisia kuin Jumala haluaa meidän olevan ja elämme joka päivä Pyhän Hengen voimaannuttamina.

On tärkeää ymmärtää, että tarvitsemme Jumalan voitelua joka päivä ja kaikessa mitä teemme. Kaikkiin tehtäviin on voitelunsa. Se ei koske vain pastoreita tai hengellisen elämän alueita. Voitelu varustaa meidät toteuttamaan Jumalan tahtoa. Sitä tarvitaan lasten vanhempina, aviomiehenä ja vaimona, työssä tai järjestössä, kaikessa missä on armoitettu ja lahjakas. On ihmeellistä kokea, kun Jumala käyttää jossain, mihin ei ole luonnostaan kykyä. Se on voitelun voimaa.

”…kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat” (Fil. 2:10). Hän on Jumala ja kaikkivoipa. Hän on myös esimerkki nöyryydestä. Jakeiden 5–8 mukaan meillä on oltava sama asenne kuin Jeesuksella. Vaikka Hän on yhtä Jumalassa, hän luopui kaikista etuoikeuksista ja tuli palvelijan kaltaiseksi. Hän alensi ja nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen ristinkuolemaan asti.

Voima on yhteydessä tottelevaisuuteen. Kun pääsemme eroon itsekkyydestä, itsekeskeisyydestä ja omista asenteistamme ja nöyrrymme Jumalan edessä, voitelu virtaa. Kun olet täysin tottelevainen Jumalalle, saat saman voiman, joka herätti Kristuksen kuolleista. Voiman, joka toimii sinussa ja kauttasi. Tulet hämmästymään Pyhän Hengen voitelun vaikutuksista elämässäsi!

Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life
Kaikki oikeudet pidätetään.