fbpx

23.9.2020

Työtä monipuolisesti ja asian ytimessä

Marko Selkomaa

”Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa” (1. Kor. 15:58 KR38). Näillä sanoilla Paavali kehotti korinttilaisia, jotka elivät monien haasteiden keskellä. 

Taloudelliset, poliittiset ja uskonnolliset myllerrykset aaltoilivat korinttilaisten ympärillä, niin kuin ne aaltoilevat meidänkin ympärillämme tänä päivänä. Kun syyskausi on jo ollut käynnissä jonkin aikaa, nämä aina ajankohtaiset sanat kannustavat meitä työskentelemään maailman evankelioinnin parhaaksi.

Ole luja. Lujuus tässä yhteydessä tarkoittaa kiinnittymistä, porautumista ja ankkuroitumista pysyvästi evankeliumin ydinsanomaan. Kristus kuoli, hänet haudattiin ja hän nousi ylös kuolleista. Syntinen tulee sovitetuksi Jumalan kanssa uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Tähän sanomaan olemme Avainmediana juurtuneet.

Ole järkähtämätön. Kyseinen ilmaus tarkoittaa ulkopuolelta tulevia pyrkimyksiä horjuttaa tasapainoa. Elämän olosuhteet yleisessä taloudessa ja terveystilanteissa tulevat ulkopuoleltamme. Tuulet puhaltavat ja aallot käyvät, mutta meitä kehotetaan olemaan horjumatta paikallamme. Tätä olemme saaneet todistaa kuluneiden kuukausien aikana. Kriisit ovat avanneet uusia ovia ja luoneet uusia mahdollisuuksia medialähetystyölle.

Ole innokas. Paavali tarkoittaa innokkuudella sitä, että olisimme aina, kaikissa ajanjaksoissa ja olosuhteissa, valmiit viemään evankeliumia eteenpäin. Ilmaisu tarkoittaa myös ylitsevuotavaa evankeliumin työssä. Meillä on sanoma, joka virtaa ylitsevuotavasti yhä useamman janoisen ihmisen huulille. Ylitsevuotavuus kuvaa myös viestittämisen monipuolisuutta ja runsautta. Monipuolinen työmme on esillä tässä lehdessä. Voit lukea, kuinka UskoTV:n palveluun on tullut lisää seurakuntia; ShelanuTV Israelissa jatkaa netissä, sen katsojamäärät kohoavat ja kanava on saavuttanut merkittävää huomiota; Rovnossa Ukrainassa on Raamattuja jaettu juutalaisille ja Ramlassa Israelissa jälkihoitotyö on tuottanut hedelmää.

Työ on Herran työtä. Työ Herrassa tarkoittaa kahta asiaa: ensiksi on kyse Jumalan itsensä tekemästä työstä, johon hän on ottanut meidät työtoveruuteensa. Toiseksi on kysymys Jumalan antamasta tehtävästä. Jumala antaa omaan työhönsä voimansa, viisautensa ja ohjauksensa. Avainmedian tekemä medialähetystyö on Kristuksen lähetyskäskyn toteuttamisen ytimessä. Julistaen, rukoillen ja uhraten saamme olla mukana Jumalan itsensä työssä.

Työ kantaa hedelmää. Työ Herrassa ei ole turhaa. Kun julistamme evankeliumia, opetuslapseutamme ja opetamme Jumalan sanaa median välityksellä, antaa Jumala Sanalleen varmasti kasvun. Kiitos yhteistyöstäsi, rukouksistasi ja taloudellisesta tuestasi taas tässä kuussa!

”Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille” (Kol. 2:23).

Marko Selkomaa