fbpx

5.5.2017

Valittu kansa

Timo Tikka

Yhteyspäällikkö

Neljätuhatta vuotta sitten Kaldean Uurissa Abram-niminen mies kuuli Jumalan puhuvan hänelle. Mies sai erikoisen kutsun lähteä liikkeelle kohden päämäärää, jota hänelle ei siinä vaiheessa kerrottu. Jumala antoi Aabrahamille yli ymmärryksen käyvän lupauksen. ”Teen sinusta suuren kansan ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” Aabraham lähti liikkeelle ja hänestä tuli yksi uskon suurista esikuvista.

Aabrahamista polveutui suuri kansa, joka Egyptin orjuuden ja erämaavaelluksen jälkeen valloitti Luvatun maan ja pääsi myöhemmin pakkosiirtolaisuudesta palaamaan omaan maahansa takaisin. Niinä aikoina Jumala puhui monesti ja monin tavoin juutalaisten isille profeettojen kautta.

Messias-profetiat täyttyivät, kun Jumala lähetti oman Poikansa maailmaan. Silloin muuttui Jumalan puhekanava, sillä näinä viimeisinä päivinä Hän on puhunut meille, niin juutalaisille kuin pakanoillekin, Pojan kautta.

Ristin sovitustyön ja ylösnousemuksensa jälkeen, ennen taivaaseen astumistaan, Jeesus antoi omillensa tehtävän julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Tästä huolimatta alkuseurakunnan ensimmäisten vuosien lähes kaikki jäsenet olivat juutalaisia tai juutalaisuuteen kääntyneitä pakanoita. Messiaaseen uskovien juutalaisten ajattelua rajoittivat vielä heidän omat perinnäissääntönsä.

Tähän tilanteeseen tuli merkittävä muutos, kun Jumala puuttui asioiden kulkuun valmistaen kahden miehen tapaamisen. Ensin Hän lähetti enkelinsä puhumaan Kesareassa asuneelle italialaisen joukko-osaston sadanpäällikölle Korneliukselle. Seuraavana päivänä Herra antoi näyn tuolloin Joppessa nahkuri Simonin luona majailleelle apostoli Pietarille.

Tämän seurauksena miehet tapasivat Korneliuksen talossa. Siellä Pietarille selvisi näyn merkitys: ”Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön vaan että jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein, on hänelle mieleinen.” (Ap. t. 10:34–35). Korneliuksen taloon kokoontuneet pakanat kokivat Pyhän Hengen täyteyden puhuen uusilla kielillä. Tässä hetkessä Pietarin evankeliointinäky avartui koskemaan myös meitä pakanoita.

Tänään juutalaisia on eri puolilla maailmaa noin 15 miljoonaa, joista Israelissa kuutisen miljoonaa. Toisen maailmansodan aikana tuo kansa kärsi suunnattomat vainot. Tälläkin hetkellä monet valtiot ovat kääntäneet selkänsä Israelille ja juutalaisille, mutta siitä huolimatta Israel on säilyttänyt itsenäisyytensä. Sydämen kristityt näkevät kuitenkin juutalaiset päivän politiikan vaihtelevia virtauksia arvokkaammassa yhteydessä Jumalan Sanan valossa valittuna kansana ja rukoilevat rauhaa Jerusalemille.

Missä ikinä tapaammekaan juutalaisia, ymmärtäkäämme, että ”Vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä Moosesta luettaessa, mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois.” (2. Kor. 3:14–16). Kristuksen evankeliumi kuuluu niin juutalaisille kuin meille pakanoillekin.

Kun nyt Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, havaitsivat sen armon, joka oli minulle annettu, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteisen työn merkiksi: meidän tuli mennä pakanakansojen keskuuteen, heidän taas ympärileikattujen.” (Gal. 2:9)