fbpx

21.12.2018

Tie rauhaan ja iloon

Raamatun kertomus Johannes Kastajan syntymästä ja hänen isänsä Sakariaan täyttymisestä Pyhällä Hengellä ennen jouluyön tapahtumia on hyvin mielenkiintoinen ja puhutteleva. Kun pappi Sakariaan suu aukeni ja hänen kielensä vapautui, alkoi hän puhua profeetallisia sanoja pian syntyvästä Messiaasta. Viestin keskiössä oli se, että kauan odotettu Jumalan antama lupaus oli täyttymässä, jonka seurauksena pimeydessä ja kuoleman varjossa elävä kansa saisi kokea uuden aamun koiton. Jumala lupasi Sakariaan kautta, että Daavidin huoneesta nouseva pelastaja toisi valon pimeydessä istuville ja johtaisi heidät rauhan teille.

Profeetta Jesaja mainitsee kirjassaan vartijasta, jolta kysyttiin, mikä hetki yöstä oli menossa. Tähän vartiomies vastasi: ”Aamu on tullut, mutta silti on yö.”

Vaikka Kristuksen tuoma valo on ollut keskellämme jo kaksi vuosituhatta, niin silti valtaosa maailman kansoista elää yhä tummemmaksi muuttuvan yön syleilyssä.

Monenlaiset ääriaatteet valtaavat alaa ja useat kansakunnat etsivät turvallisuutta nationalismista. Monet omalla mantereellamme elävät ovat hylänneet kristinuskon arvot ja hakevat elämällensä tarkoitusta elämyksistä, nautinnoista ja mielihyvästä.

Suvaitsevaisuutta peräänkuuluttavien kuoro kasvaa, mutta useiden vaatijoiden kohdalla avarakatseisuus ei yllä Kristuksen seuraajien sietämiseen. Itse asiassa uskonsa tähden vainottuja arvioidaan olevan maailmassa tänään jo yli 200 miljoonaa.

Vaikka elämmekin pimeyden ympäröiminä, on meidän kuitenkin hyvä tiedostaa, että Jumalan valtakunta ja sen mukanaan tuoma valo leviää myös maailman eri kolkissa. Seurakunnat kasvavat monilla mantereilla ja muslimimaailmassa on havaittavissa ennen kokematonta liikettä Kristusta kohti. Hirviöt eivät olekaan niin pelottavia, kun alamme suunnata valoa niitä kohti. Tämä rohkaisee meitä joulun ajassa luottamaan siihen, että valo voittaa pimeyden.

Tarvitsemme pimeyden keskellä kykyä turvata Jumalan kaikkivaltiuteen ja kontrolliin. Tehdä niin kuin joku on sanonut: ”Aseta kurssisi tähtien mukaan eikä jokaisen ohittavan laivan mukaan.”

Vapahtajamme armorikkaan syntymäjuhlaa viettäessämme haluan kiittää kaikkia lukijoita, uskollisia tukijoita ja esirukoilijoita siitä, että olette seisseet rinnallamme armon vuonna 2018. Ilman teidän panostanne emme olisi voineet astua sisälle meille tänä vuonna avatuista ovista emmekä olisi selvinneet eteemme asetetuista haasteista. On etuoikeus palvella yhdessä Häntä, joka Raamatun mukaan on viimeisenä seisova tämän maan multien päällä.

Siunattua joulunaikaa!

Niilo Närhi, Avainmedian toiminnanjohtaja

”Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.” Joh. 1:9