fbpx

1.11.2019

Vältä vaaravyöhykettä

Joyce Meyer

Minulla on tapana muistella ja pitää kirjaa Jumalan siunauksista ja Hänen osoittamastaan hyvyydestä elämässäni. Usein unohtuvat kaikki ne hyvät asiat, joita Jumala on tehnyt meitä kohtaan.

Kun keskittyy liikaa siihen, mitä ei ole, syntyy ongelmia. Tällainen asenne voi olla jopa vaarallista, koska se johtaa nurinan ja valituksen tielle.

Hyvänä esimerkkinä tästä on israelilaisten 40-vuotinen autiomaavaellus luvattua maata kohti. Se olisi voinut olla 11 päivän matka, mutta israelilaisten väärän mielenlaadun takia matka kesti kauan. Jumala oli tehnyt paljon hyviä asioita heille. Herra oli vapauttanut israelilaiset Egyptin orjuudesta ja ihmeellisesti johtanut heidät Punaisenmeren läpi ja pelastanut faaraon armeijan käsistä. Israelilaiset eivät kuitenkaan keskittyneet kiitosaiheisiin. Kun asiat eivät sujuneet heidän toivomallaan tavalla, kansasta tuli pian kärsimätön, ja ihmiset alkoivat jupista ja valittaa (2. Moos. 14–16).

On helppoa valittaa, kun olosuhteet eivät ole juuri sellaisia kuin me toivoisimme niiden olevan.

On pontevasti vastustettava kielteistä asennetta ja kiusausta valittaa. Se voi vahingoittaa meitä itseämme, Jumala-suhdettamme sekä ihmissuhteita.

Fil. 2:14 sanoo selvästi: ”Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä.” Joka kerran tuntiessasi houkutusta valittaa, mieti, miten paljon parempi olisi pysyä kiitollisena ja sanoa: ”Herra, muistan kaikki ne hyvät asiat, jotka olet tehnyt elämässäni, ja olen kiitollinen läpimurrosta, jonka tiedän olevan tulossa.”

Meillä voi olla oikea mielenlaatu, joka on hyödyksi. Jumalan Sana ohjaa meitä suuntaan, kuinka kehittää ja ylläpitää sitä. ”Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä.” (Kol. 3:2). Vie aikaa ennen kuin tästä kehittyy tapa. Monta vuotta elämästäni kului siihen, että olin äärimmäisen negatiivinen ihminen. Jos ajattelin kahta myönteistä asiaa peräkkäin, tuntui siltä kuin mieleni kramppaisi! Kun aloin viettää aikaa Raamatun parissa, ajatustapani alkoi muuttua ja kielteisyyden sijaan keskityin enemmän myönteisiin asioihin kuten Jumalan lupauksiin.

Kun vietämme aikaa Raamattua tutkien ja uudistaen itseämme sen totuuksilla, vie se oikeaan suuntaan ja elämästä tulee rauhallisempaa, iloisempaa ja myönteisempää.

Kun tämä uusi ajattelutapa vähitellen uudistaa mieltä, heikentyvät vanhat tavat ja me sekä asenteemme muuttuvat.

Kehitä ajattelutapaasi. Ensimmäiseksi aamulla pyydä Jumalalta apua kaikkeen. Vaikka aluksi lukisit vain viisi tai kymmenen minuuttia Raamattua joka päivä, varaa sekin aika, jotta Jumalan Sana saisi uudistaa sinua.

On helppoa valittaa. Se tulee luonnostaan, jos emme kiinnitä siihen huomiota. Joka päivä sattuu asioita, joista voi marista, mutta ne eivät ole tyhjänpäiväisen valituksen arvoisia. ”Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.” (Ps. 100:4).

Pyri kohti jatkuvaa kiitollisuuden asennetta. Vastusta kiusausta valittaa ja sen sijaan ylistä ja kiitä Jumalaa siitä, mitä Hän on ja mitä kaikkea

Hän on sinulle tehnyt. Jumalan armon ja Hänen voimansa kautta voitat kiusauksen valittaa ja voit elää jokaisen päivän kiitollisin sydämin.

Joyce Meyer

Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life

Kaikki oikeudet pidätetään.