Länsimaissa tapahtuva yliopistotasoinen islam-tutkimus on muutosten kourissa kasvavan islamilaisen väestön vuoksi. Tutkijoiksi on tullut ja tulee kasvavissa määrin islaminuskoisia.

Islam-tutkimus murroksessa

Jaa somessa

Avainmedian Al Hayat -kanava haastaa islamilaista maailmaa, jopa siinä määrin, että imaamit ovat kieltäneet sen katsomisen. Kieltojen seurauksena tieto kanavasta on vuosien varrella kiirinyt joka puolelle arabimaailmaa ja hyvä näin, sillä kilpaileehan kanava satojen muiden kanavien kanssa arabimaailman katsojista.

Nämä kiellot eivät ole sattumaa ja perusteettomia, koska Al Hayatilla pyörii ohjelmia, jotka perustuvat yliopistotason tutkimustyöhön ja tuloksiin varhaisen islamin historiasta. Näitä tietoja ei kukaan voi kiistää. Kun islamin perustuksia paljastetaan, se haastaa islamiin uskovat perimmäisten kysymysten äärelle ja avaa tien evankeliumin siemenen kylvämiselle vakaimmallekin muslimille.

Länsimaissa tapahtuva yliopistotasoinen islam-tutkimus on muutosten kourissa kasvavan islamilaisen väestön vuoksi. Tutkijoiksi on tullut ja tulee kasvavissa määrin islaminuskoisia, joiden intresseissä ei ole paljastaa esimerkiksi uskonnollisena keskuksena toimivan Mekan kaupungin varhaista historiaa. Länsimaisille ihmisille kaupungilla ja sen historialla ei ole juurikaan merkitystä, mutta muslimeille on, rukoilevathan he Mekkaa kohti viisi kertaa päivässä ja jokaisen muslimin tulisi tehdä sinne pyhiinvaellusmatka ainakin kerran elämässään.

Kehityksen varjopuolena on havaittavissa tilanne, jossa vanhojen länsimaisten, osin jo eläkkeelle siirtyneiden tutkijoiden tutkimustuloksia ei enää julkaista alan julkaisuissa ja jopa heidän luentojaan islamista on pyritty estämään yliopistoissa. Tämän kehityksen seurauksena islamin todellinen luonne länsimaissa voi hämärtyä uudenlaisten tutkimustulosten seurauksena. Tilanteen tekee vaikeaksi se, että nykyään islamista puhutaan poliittisesti korrektisti. Sen lisäksi arabimaiden öljydollareilla on onnistuttu ostamaan muutamien tutkijoiden mielipiteet, jotka sitten vastoin omaa näkemystään väittävät, että Koraani ja sen historia voivat olla totta. Siksi Avainmedian arabiosaston islamin tutkimusprojektit ja todistusaineistot ovat erittäin tärkeitä myös tulevaisuutta varten, sillä historian tutkimus pitäisi säilyttää luotettavana.

Näillä vanhoilla tutkijoilla on kuitenkin ollut halu tallentaa tietonsa tulevaisuutta silmällä pitäen. Siksi he pyysivät Avainmedian Al Hayatin kuvaustiimiä apuun. Niinpä koronaviruksen jo riehuessa Euroopassa tiimimme päätti vielä kerran matkustaa ja mennä tallentamaan näiden, jopa yli 70-vuotiaiden tutkijoiden tutkimustietoja englanniksi ja saksaksi. Huomaamattomasti ja turvallisesti yksityisasunnossa toteutuneissa kuvauksissa ei pidetty pahemmin taukoja, kun professorit jakoivat kameran edessä asiantuntemustaan tulevaisuutta silmällä pitäen.

Tätä lukiessasi tämä kuvattu materiaali on jo levitetty turvallisesti eri maihin. Sitä voidaan tulevaisuudessa myös hyödyntää pohjamateriaalina lukemattomissa Avainmedian Al Hayat -kanavan ohjelmissa. Kuvausprojekti oli Avainmedian arabiosastolle iso haaste. Tiedossa on lisää vastaavia kuvausmatkoja. Siksi tarvitaan esirukouksia ja taloudellista tukea voidaksemme paljastaa islamin uskonnon eksytyksiä.

Teksti Avainmedian arabiosaston johtaja

Tue kohdetta – lahjoita