Pyhä Henki – lähetyksen Henki

Globaalin kristillisyyden painopiste on siirtynyt Euroopasta ja länsimaista etelään ja itään. Tutkijoiden mukaan tähän on syynä helluntailaiskarismaattisen liikkeen eli Pyhän Hengen toimintaan uskovien kristittyjen määrän räjähdysmäinen kasvu.

Jaa blogikirjoitus

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Maailmanlaajuisesti juuri nyt ihmisiä kääntyy kristityiksi enemmän kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana.

Myös globaalin kristillisyyden painopiste on siirtynyt Euroopasta ja länsimaista etelään ja itään: etelässä Latinalaiseen Amerikkaan sekä Afrikkaan ja idässä Aasiaan.

Tutkijoiden mukaan tähän on syynä helluntailais-karismaattisen liikkeen eli Pyhän Hengen toimintaan uskovien kristittyjen määrän räjähdysmäinen kasvu.

Jeesus Kristus antoi opetuslapsilleen lupauksen Pyhän Hengen saapumisesta.

“Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.”

Vaikka Jeesus oli sanonut opetuslapsilleen ”menkää ja saarnatkaa”, sanoi hän nyt: ”älkää lähtekö, ennen kuin”. Jotta opetuslapset voisivat menestyksellisesti suorittaa lähetystehtävänsä, he tarvitsivat saman voiman, joka vaikutti Kristuksessa, eli Pyhän Hengen täyteyden.

Pyhän Hengen täyteys mahdollisti sen, että ensimmäisen vuosisadan kristityt valloittivat koko silloisen maailman evankeliumille, vaikka heillä ei ollut suihkukoneita, kirjapainoja, radiota, televisiota tai Internetiä. Pyhän Hengen täyteys on uskoontulosta erillinen kokemus, jonka kautta Jumala antaa uskovalle voiman todistaa Kristuksesta. On kysymyksessä lahja, jonka jokainen uskova voi vastaanottaa.

Tutkijat nostavat esiin piirteitä tästä räjähdysmäisesti kasvavasta kristillisyyden aallosta. Näitä piirteitä ovat Pyhän Hengen täyteys, jossa kielilläpuhuminen tai muut armolahjat ilmenevät, sairaiden puolesta rukoileminen, evankelioimisinnon syntyminen ja lähetystyö, jossa sanoma Kristuksesta viedään niille heimoille ja kansoille, jotka eivät vielä usko Kristukseen.

Julistamme Jeesusta Kristusta Pyhän Hengen voimassa ­– kaikille kansoille – median välityksellä.

”Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.” Ap. t. 1:4–5.

Lisää lukemista

Avainblogi

Paviaanin hyökkäys

Kaikki potilaat kuulivat, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.