Eitan Barin kirja todistaa: Jeesus on odotettu Messias

Kirjassa todistetaan, että koko Raamattu on Jumalan sanaa, jossa liittojen kautta siirrytään Uuden liiton täyttymykseen, jossa Jeesus on odotettu Messias.

Jaa blogikirjoitus

Tohtori Eitan Bar on Israelissa syntynyt apologeetta. Hän paneutuu kirjassaan huolella kysymykseen ”Miksi juutalaiset eivät hyväksy Jeesusta Messiaakseen?”

Rabbien pääväite on, että Jeesus ei ole oikea juutalaisten odottama Messias. Nyt alkaa rivikansalaisille selvitä totuus Jeesuksen persoonasta. Se on hermostuttanut ääriuskonnollisia tahoja jopa oikeustoimiin saakka.

Kirja tuo esille kehityskulun nykyisen judaismin takana. Rabbit ovat meidän aikaamme saakka onnistuneet pitkälti pimittämään juutalaisilta totuuden Jeesuksesta Messiaana. Itse asiassa Israelissa Uutta testamenttia ei tunneta lainkaan, ja se on edelleen monelle kielletty kirja.

Kirjaa alustetaan messiaanisilla Raamatun profetioilla, kuten esimerkiksi Psalmilla 22 ja Jesajan kirjan 53. luvun käsittelyllä. Jesajan profetiaa ”kärsivästä Herran palvelijasta” eivät aikamme rabbit halua käsitellä missään yhteydessä julkisesti. Asia oli toisin vielä ennen keskiaikaa. Käänne suhteessa Jesajan ilmoitukseen tapahtui kuuluisan espanjalaisen rabbi Rashin toimesta. Rashi ja muutamat muut rabbit keksivät, että kärsivä Herran palvelija onkin Israelin kansa eli juutalaiset. Tuolloin rabbit Naftali ben Asher sekä Moshe Alshikh vastustivat tätä uutta tulkintaa. Myös arvovaltainen rabbi Maimonides julisti, että Rashi on täydellisesti väärässä!

Kirja käsittelee uskon ydinasioita ja avaa Raamatun kokonaisvaltaista pelastuskäsitettä. Kirjassa todistetaan, että koko Raamattu on Jumalan sanaa, jossa liittojen kautta siirrytään Uuden liiton täyttymykseen, jossa Jeesus on odotettu Messias. Jeremian kirjan luvussa 31 esitellään Uusi liitto, jota Jumala tarjoaa ensimmäisenä juutalaiselle kansalle. Se tarkoittaa, että Herra ei ole hylännyt valitsemaansa kansaa, päinvastoin. Nyt Jeremia profetoi, että tämä on viimeisin liitto, jota kaikki muut edeltäjät ”osoittivat kohti”. Mihin tätä uutta liittoa tarvittiin? Jumala on ollut uskollinen, vaikka juutalainen kansa epäonnistui täysin Siinain liiton kohdalla. Siksi tarvittiin uusi armoliitto.

Yksi vahvimpia rabbien väitteitä on, että kristityt uskovat kolmeen Jumalaan. Se on edelleen yleinen väittämä Israelissa, jota perustellaan juutalaisten uskontunnustuksella: ”Kuule Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi” (5. Moos. 6:4). Onhan Jumala itsekin todennut: ”…paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa” (Jes.44:6). Miten tämä on selitettävissä? Tohtori Bar käsittelee aihetta käyttäen heprean kielen syvällistä ilmaisua, kuten JHWH (Jahve) jonka Jumala ilmoitti nimekseen (3. Moos.3: 13-14). Hän kuvailee ”siinä on ikiaikainen, joka ilmenee kolmena päänä”. Ikiaikainen Pyhä Yksi on kuvattu tässä kolmena. Yllättävän paljastuksen tekee asiasta Zohar, joka on kabbalistisen juutalaisuuden yksi pääteos. Siinä todetaan muun muassa: ”Herra on yksi, tarkoittaa todellisuudessa kolmea”. Zohar puhuu Jumalasta kolmena henkenä, kolmena päänä, kolmena nimenä jne. Lisäksi kirja paljastaa, että ”Herra on yksi” -lause pitää sisällään ”kolmen salaisuuden”, joka tuo julki kolme persoonaa.

Kirjan yksi keskeisimpiä aiheita on sovitus ja veren merkitys. Nykyään juutalaisuudessa kierretään mielellään kysymys verestä ja sovituksesta. Espanjalaisrabbi Rashi oli monessa kohdin kaukana totuudesta, mutta tässä kohdin hän toteaa oikein: ”Ei ole mitään sovitusta ilman verta”. Tosiasia on, että Jeesus vuodatti verensä Golgatalla meidän puolestamme ja tämä uhri on yhä voimassa!

Lisää lukemista

Avainblogi

Paviaanin hyökkäys

Kaikki potilaat kuulivat, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.