Kunnia Jumalalle!

Evankeliumi menee eteenpäin, ja siitä saamme yhdessä antaa kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalalle.

Jaa blogikirjoitus

Kristittyinä koko elämämme ja toimintamme tapahtuu Jumalan kunniaksi.

Jokin aika sitten keskustelin erään työmme tukijan kanssa. Hän toi esiin huomion, että hänen mielestään emme osoita kiitosta ja kunniaa Jumalalle riittävästi vaan kiittelemme tukijoitamme.

Tuo keskustelu sai minut pohtimaan tätä lähetystyönkin keskeisintä periaatetta: teemme työtä Jumalan kunniaksi ja ihmisten parhaaksi. Paavali kirjoittaa, että kaikki kyvyt, lahjat ja avut, joita meillä on, ovat Jumalalta. Kunnia kaikesta tekemisestämme ja työstämme kuuluu vain ja ainoastaan Jumalalle. Jeesus opetti, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja me teemme sen, mitä palvelijan oletetaankin tekevän.

Hengellisessä laulukirjassa on laulu, jossa palvelutyömme perusta on kuvailtu upeasti: Armoa kaikki, armoa vaan, jos mitä milloin mä toimehen saan… Jumala on armossaan pelastanut meidät. Hän on antanut armostaan meille lahjoja palvelutyöhön, ja armostaan hän myös käyttää meitä niin kuin hyväksi näkee.

Pietari opettaa: ”Jos joku puhuu – – jos joku palvelee – -, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti” (1. Pt. 4:11). Medialähetystyössä tarvitaan erityisosaamista. Henkilökunnallamme on ainutlaatuisia lahjoja. Kun palvelemme lähimmäisiämme näillä lahjoilla, se koituu Jumalan ylistykseksi. Kaikista voitoista kunnia kuuluu vain ja ainoastaan Jumalalle.

Ehkä merkittävin asia, joka tuo Jumalalle kunniaa, ovat ihmissielut, jotka ovat kuulleet ja vastaanottaneet evankeliumin. Paavali huomauttaa korinttilaisille, kuinka ”yhä enenevä armo saisi aikaan yhä useammissa vielä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi” (2. Kor. 4:15). Vapaasti käännettynä tämän voi ymmärtää tarkoittavan, että kun Jumalan armo tavoittaa yhä useampia ihmisiä, kiittävät he Jumalaa ja Jumala saa siitä kunnian.

Saamme olla yhdessä julistamassa evankeliumia. Evankeliumi menee eteenpäin, ja siitä saamme yhdessä antaa kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalalle.

Älä meille, Herra, älä meille anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle nimellesi, sinä hyvä ja uskollinen! Psalmi 115:1

Lisää lukemista

Avainblogi

Paviaanin hyökkäys

Kaikki potilaat kuulivat, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.