Yhteistyön suuret siunaukset

Raamattu puhuu paljon yhteydestä, yhteistyöstä ja kumppanuudesta.

Jaa blogikirjoitus

Yhteistyö on erilaisten lahjojen käyttämistä yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.Käytännöllisemmin ja tarkemmin on kysymys kahden tai useamman itsenäisen osapuolen luottamuksellisesta suhteesta, jossa toisiaan täydentävät voimavarat ja kyvyt suunnataan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Raamattu puhuu paljon yhteydestä, yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Apostoli Paavali nimittää itseään ja sananjulistajia itsensä Jumalan työtovereiksi (1. Kor. 3:11 ja 2. Kor. 6:1). On kysymys yhteistyöstä, ja Paavali nimeää työtovereikseen muun muassa Priskan, Akylaan, Urbanuksen ja Epafrodituksen. Joku kyntää, toinen istuttaa, kolmas kastelee, neljäs leikkaa – mutta Jumala antaa kasvun ja vaikuttaa jokaisessa prosessin jäsenessä voimallisesti (1. Kor. 3:6–7). Päämäärä on yhteinen: sato.

Uuden testamentin yksi keskeisimmistä ilmaisuista, joilla seurakuntaa kuvataan, on seurakunta Kristuksen ruumiina. Paavali kuvailee, kuinka jokaisella ruumiin osalla ja jäsenellä on omat ainutlaatuiset tehtävänsä, taitonsa, kykynsä ja myös sijaintipaikkansa ruumiissa. Kehon jäsenet ovat myös riippuvaisia toisistaan. Terve keho toimii yhteistyössä jokaisen jäsenen osallistuessa toimintoihin (1. Kor. 3:6–7).

Jeesus opettaa, kuinka yhteiseen rukoukseen on kätketty erityinen lupaus rukouksen kuulemisesta, ja yhteen kokoontumiseen Jeesuksen nimessä kätkeytyy suuri siunaus Jumalan läsnäolossa (Matt. 18:19–20). Saarnaajan kirjassa kuvataan, kuinka yhteys lisää työn hedelmää, tuo vakautta ja rohkaisua vaikeina hetkinä, kestäväisyyttä koettelemuksissa sekä sitkeyttä jatkaa eteenpäin (Saarn. 4:9–12).

Yhteistyöstä käytetään myös ilmausta synergia. Positiivisella synergialla tarkoitetaan tilannetta, jossa kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa. Yhteistyö ei siis toimi pluslaskun tavoin vaan kertolaskun tavoin. Siksi iskulauseet kuten ”yhdessä enemmän”, ”yhteistyössä on voimaa” ja ”yhdessä tekemisen meininki” ovat hyvinkin varteenotettavia sloganeja. Avainmedia voi olla sinun lähetyssaarnaajasi monissa maailman kansakunnissa, joihin sinä et voi mennä. Toisaalta taas sinun kaltaisesi esirukoilijat ja lahjoittajat mahdollistavat medialähetystyön toteutumisen.

Olemme siis Jumalan työtovereita.

Olemme toistemme työtovereita.

Tarvitsemme toisiamme niin kuin ruumiin jäsenet toisiaan.

Yhteistyömme kautta voimme nähdä suurempia voittoja kuin toimiessamme yksin.

Nykyaikainen lähetystyö tarvitsee tiimityötä, kumppanuutta ja verkostoitumista.

On ilo palvella Jumalaa, olla sinun työtoverisi ja antaa kunnia Jumalalle kaikesta hyvästä, mitä yhteistyömme on saanut aikaan.

Lisää lukemista

Avainblogi

Paviaanin hyökkäys

Kaikki potilaat kuulivat, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.