Todistuksen voima

Kun julistamme evankeliumia maailman kansakunnissa, evankeliumi tekee aina tehtävänsä.

Jaa blogikirjoitus

Jokaisella Jeesukseen uskovalla on oma henkilökohtainen todistuksensa siitä, kuinka Herra kutsui ja pelasti hänet. Jumaperheen jäsenten polut Jeesuksen luokse ovat erilaisia.

On niitä, jotka ovat jo lapsuudestaan saakka tunteneet Herran. On niitä, jotka älyllisen pohdinnan ja pitkän etsinnän kautta ovat tulleet ymmärtämään: Jeesus Kristus on Herra.

Tiedämme myös todistuksia, joissa ihminen on kokenut yhtäkkisen Jumalan kohtaamisen ja sen seurauksena on hetkessä uusi sivu käännetty heidän elämässään. Monet ovat todistaneet ja kuvailleet, kuinka valo alkoi loistaa pimeydessä ja yhtäkkiä he näkivät, että Jeesus Kristus on pelastaja.

Kun julistamme evankeliumia maailman kansakunnissa, evankeliumi tekee aina tehtävänsä. Ihminen, joka ei tunne Jeesusta, kuulee sanan. Pyhä Henki valaisee sanan ihmisen sydämelle ja ihminen kääntyy Jumalan puoleen. Sen seurauksena ihminen vastaanottaa Jumalan armon ja Jumala pelastaa hänet Jeesuksen Kristuksen sovintoveren eli Hänen ristinkuolemansa kautta. Tämä siis tapahtuu uskoontulossa, mutta jokaisen polku ja kokemus tuosta suuresta hengellisestä totuudesta vaihtelevat.

Todistuksen kertoessamme me julistamme Jumalan suuria tekoja ja Jumala saa kunnian kaikesta. Kun kerromme taustan, mitä olimme ennen uskoa, se antaa ikään kuin maalarille kankaan taustaksi, jolle on hyvä maalata pelastuksen kaunis kuva. Kun kuvailemme hetkeä, jolloin saimme vastaanottaa Jeesuksen, annamme kuulijalle, katsojalle tai lukijalle esimerkin, kuinka hänkin voi vastaanottaa Kristuksen. Kertoessamme uskoontulon seurauksista, Jumalan voima tulee ilmi siinä, että elämä on muuttunut, kahleet on katkaistu ja Jumalan armo vaikuttaa pelastetun elämässä.

Paavalin kääntymys on dokumentoitu Apostolien teoissa kahteen kertaan (Ap.t. 9 ja 22). Kun Paavali kertoo oman muutostarinansa Jerusalemissa, huomaamme hänen todistuksestaan selvän rakenteen.

Elämä ennen Kristusta. ”Minä vainosin tätä tietä” (Ap.t. 22:1–5).

Jumalan ilmestyminen, joka herätti etsimään. ”Herra, mitä minun pitää tehdä?” (Ap.t. 22:6–11).

Joku kertoi ja selitti evankeliumin. ”Nouse ja huuda avuksi hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi” (Ap.t.22:12–16).

Elämän suunta muuttui, kun Jeesus astui elämään pelastajana ja vapahtajana. ”Mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanoiden luo” (Ap.t. 22:21).

Medialähetystyössä kerromme runsaasti erilaisten ihmisten todistuksia, koska todistukset puhuttelevat ja herättävät. Niiden kautta katsojat ja kuulijat kokevat Jumalan kutsun pelastukseen.

Evankeliumissa on voima kaikkialla maailmassa ja suurimmankin pimeyden keskellä.

Sinusta tulee hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ap.t. 22:15 ja 16 (RK).

Lisää lukemista

Avainblogi

Paviaanin hyökkäys

Kaikki potilaat kuulivat, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.