Tunnista todellinen vastustajasi

Ketä vastaan taistelet?

Jaa blogikirjoitus

Tunnista todellinen vastustajasi

​Efesolaiskirjeestä voimme lukea, kuinka Paavali yritti auttaa seurakuntaa. Siellä oli erilaisia ihmisiä kuten juutalaisia, pakanoita, miehiä, naisia, ehkä orjiakin ja heidän isäntiään.

Paavali ymmärsi, että nämä eroavaisuudet voivat johtaa riitoihin, väittelyihin ja jopa seurakunnan hajaannukseen.

Sielunvihollinen tietää, kuinka käyttää hyväkseen ihmisten ja uskovien välisiä erimielisyyksiä.

Paavali esittää efesolaisille ja myös meille, kuinka tulisi toimia näissä taisteluissa. ”Lopuksi: vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää Paholaisen juonet.” (Ef. 6:10–12). Paavalin kuvailemat paholaisen kieroilut pyörivät sen ympärillä, että uskovat luulevat taistelevansa muita ihmisiä vastaan joko seurakunnan sisä- tai ulkopuolella.

Jos sielunvihollinen saa meidät uskomaan, että taistelumme ovat ihmisiä vastaan ja voimme jollain tapaa päihittää vastustajamme, on paholainen jo taistelun voittaja.

Jos tunnistamme, että kyseessä on hengellinen sodankäynti, jonka voi voittaa ainoastaan pukemalla Jumalan antama sotavarustus päälle, silloin me olemme voittaneet pahan juonet.

Sielunvihollinen tietää, että taistelu toisia vastaan tuottaa ihmiselle tyydytystä ja mielihyvää. Väittelyn voittaminen synnyttää ylpeyden tunteita, että nyt on saatu jotain aikaan Herran hyväksi.  Valitettavasti Jumala ei ole kutsunut meitä tähän.

Meidät on kutsuttu saavuttamaan maailma Kristukselle.

Sielunvihollinen pitää maailmaa pimeydessä ja manipuloi sitä omilla suunnitelmillaan. Emme pysty voittamaan paholaista omassa voimassamme. Voimme lyödä sielunvihollisen pukeutumalla Jumalan koko sota-asuun taistellaksemme todellista vihollistamme vastaan.

Ron Wismer

Director of Partnerships and Networks/Al Hayat

Lisää lukemista

Avainblogi

Paviaanin hyökkäys

Kaikki potilaat kuulivat, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.