Jumala johdattaa medialähetystyössä

Vuosi 2023 on lähetysjärjestöllemme merkittävä merkkipaalu.

Jaa blogikirjoitus

Keskeinen avain medialähetystyössä on toimia Jumalan antamissa tehtävissä, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeiden kumppaneiden kanssa. Keskeisiä asioita johdatuksessa toimimisessa ovat kokonaiskuvan ymmärtäminen, huolellinen suunnittelu ja ketteryys reagoida ennalta arvaamattomien ovien avautumiseen. Näiden kolmen tekijän tulee olla tasapainossa.

Kokonaiskuvan ymmärtäminen tarkoittaa ydintehtävän syvää sisäistämistä ja siinä pysymistä määrätietoisesti.

Avainmedian ydintehtävä on Kristuksen antaman lähetyskäskyn toteuttaminen erityisesti monipuolisten mediakanavien kautta.

”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15) sekä ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni… kastamalla… ja opettamalla” (Matt. 28:19–20).

Jumala ohjeisti profeetta Habakukia: ”Kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessakin lukea” (Hab. 2:2). Lähetysjärjestössämme olemme tiivistäneet tämän kokonaiskuvaksi: ”Avainmedian näky on evankeliumin julistaminen sähköisten viestimien ja painotuotteiden välityksellä, jotta mahdollisimman moni saisi kuulla ja vastaanottaa evankeliumin.”

Jumala johdattaa suunnittelua.

Sananlaskujen kirjassa annetaan ohjeita suunnitteluun: ”Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat, sotaa sinun on käytävä neuvokkuudella” (Sananl. 20:18) sekä ”Neuvokkuudella sinun on käytävä sotaa, neuvonantajien runsaus tuo menestyksen” (Sananl. 24:6).

Pitkän tähtäimen suunnittelua olemme harjoittaneet rukoillen, keskustellen ja neuvotellen laajan Avainmedia-tiimimme kanssa. Askelmerkit lähivuosiksi tarkoittavat strategiaa, jonka kirjasimme vuonna 2021 ja jota päivitämme tietyin väliajoin maailmantilanteiden muuttuessa ja resurssien kasvaessa.

Askelmerkkien ydin on kolmessa alueessa, joita toteutamme kaikessa toiminnassamme:

Evankelioimme – Julistamme hyvää sanomaa Jeesuksesta mediaa käyttäen.

Opetamme – Opetamme uskovia kasvamaan Jeesuksen seuraamisessa, palvelemisessa ja Jumalan sanan kunnioittamisessa.

Varustamme – Varustamme ja koulutamme yksilöitä ja yhteisöjä toteuttamaan lähetyskäskyä median välityksellä.

Ymmärrämme, että Pyhä Henki vaikuttaa meissä viisauden, ymmärryksen ja taidollisuuden Henkenä, ja että Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, jotta hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi (Fil. 2:13).

Lähetysjärjestössä luotamme, että kuljemme teoissa, jotka Jumala on ennalta valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa (Ef. 2:10).

Näiden suurien linjojen sisällä näemme Jumalan avaavan ovia eri kentillä. Vaatii herkkyyttä kuulla Jumalan ääni ja uskoa astua ovista sisään uusiin haasteisiin. Paavali ja hänen tiiminsä olivat lähetysmatkalla. Suuret linjat olivat kunnossa. Matkalla kuitenkin ensiksi kaksi ovea sulkeutui ja Jumala avasi yllättävällä tavalla uuden kentän. Makedonialainen mies näyttäytyi ja työ Euroopassa alkoi (Ap.t. 16:6–15).

Usein Jumalan valtakunnassa pienestä, yllättävästäkin alusta voi kasvaa suuri ja hedelmällinen palvelutyö.

Jumala puhuu. Hän antaa näyn ja suunnitelmat pitkän tähtäimen toimintaan. Hän puhuu myös inhimillisesti yllättävillä tavoilla, jotta voimme vastata ketterästi tarpeisiin, joiden täyttämisessä hän tahtoo meidän olevan hänen välikappaleitaan.

Kaikki tämä vaatii yhteistyötä, esirukoilijoita ja niitä, jotka Jumalan johdatuksessa kannattavat työtä taloudellisesti.

Siis Jumalan johdatuksessa eteenpäin, jotta entistä useammat saavat kuulla evankeliumin ja vastaanottaa Jeesuksen pelastajanaan median välityksellä vuonna 2023!

”Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ´Näin sanoo Pyhä ja Tosi, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa´” (Ilm. 3:7).

”Sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön” (1. Kor. 16:9).

Lisää lukemista

Avainblogi

Erilaisia ihmeitä arjen keskellä

Juri Kulakevich kertoo Juhannuskonferenssissa Jumalan ihmeistä, joita ukrainalaiset ovat saaneet kokea sodan aikana.