Lähetyskäsky digimaailmassa

Yhteistyötä tehden päästään pitkälle.

Jaa blogikirjoitus

Digitalisaatio muuttaa ihmisten toimintatapoja maailmanlaajuisesti. Sen tuomat mahdollisuudet ja haasteet koskettavat ihmisiä niin kotoisessa Suomessa kuin vaikkapa Aasian suurkaupungeissa.

Muun muassa perinteiset lähikaupat ovat joutuneet verkkokauppojen puristukseen. Lisäksi monet isot liiketoimialat, kuten posti, pankki sekä perinteiset teleyritykset natisevat liitoksissaan, kun digitalisaatio on muuttanut heidän toimintaympäristöään.

Lopulta kun pysähtyy tarkastelemaan digitalisaation aiheuttamaa yhteiskunnan muutosta, sitä voi huomata tapahtuvan kaikkialla, jopa ihmisten arvoissa asti.

Lähtökohtaisesti yksilöinä, seurakuntina tai vaikka järjestömaailman toimijoina voimme valita, toimimmeko ikään kuin muutosta ei tapahtuisi. Otammeko digitalisaation tarjolle tuomia palveluja käyttöön miettimättä kokonaiskuvaa? Olemmeko ylipäätään miettineet niitä muutoksia ja mahdollisuuksia, joita digitalisaatio tuo tullessaan?

On keskeistä huomata, että digitalisaatio on kutonut maailmanlaajuisen verkon, jonka sisällä tai johon liittyneenä eri toimijat toteuttavat omaa missiotaan.

Kun Avainmedia yhteistyössä Fidan kanssa aloitti Thaimaassa seurakuntien valmentamisen digitalisaation kohtaamiseen, kyse ei ollut vain jumalanpalvelusten striimauksesta, sosiaalisen mediakanavan perustamisesta tai nettisivuista vaan kokonaiskuvan luomisesta valtavan muutoksen keskelle.

Yksittäisen ihmisen, seurakunnan tai järjestön voi olla vaikea kohdata digitalisaation mukanaan tuomaa hallitsematonta muutosta, mutta yhteistyötä tehden päästään pitkälle. Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä käsketään viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan – siis myös digitalisaation luomaan mediamaailmaan, jossa hyödyntämällä erilaisia digitalisaation välineitä saavutamme hetkessä eri puolilla maailmaa elävät ihmiset.

Digitaalisessa maailmassa erilaisten mediakanavien luonti on kohtuullisen edullista ja helppoa. Uusi jakelukanava ei kuitenkaan yksinään ratkaise ongelmaa, vaan ensin tulee ymmärtää kunkin kanavan luonne ja toimintapa.

Toiseksi nykyinen digikehitys jakaa ihmiset eri ikäluokkiin, joissa heidän suhteensa digitalisaatioon ja digitaaliseen maailmaan vaihtelee karkeasti rajattuna syntymäajan mukaan. X-sukupolven tavoittamiseksi jakelukanavat ja sisältöjen ilmaisutavat voivat olla siis ihan erilaisia kuin vaikka nuoremman Z-sukupolven tavoittamisessa.

Yhteiskunnalliseen muutokseen ja kristillisen arvomaailman rapautumiseen on väistämättä vaikuttanut digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat media-alustat, jotka mahdollistavat erilaisten alakulttuurien syntymisen ja kasvun jopa hallitsemattomaksi ilmiöksi. Nämä kehityskulut ja tietämyksen puute ruokkivat epäluuloja ja negatiivista ajattelua digitalisaatiota kohtaan. Toisaalta kristillistä arvomaailmaa rapauttavat tahot, jotka hyödyntävät tehokkaasti digitalisaatiota ja menestyvät, todistavat, että samoja välineitä oikein käyttämällä yhteiskuntiin voidaan ajaa isojakin muutoksia nopealla aikataululla.

Lisää lukemista

Avainblogi

Erilaisia ihmeitä arjen keskellä

Juri Kulakevich kertoo Juhannuskonferenssissa Jumalan ihmeistä, joita ukrainalaiset ovat saaneet kokea sodan aikana.

Avainblogi

Oletko sinä valonsytyttäjä?

”Viikoittaisen rukousillan piti alkaa, mutta kukaan uskovista ei uskaltanut lähteä kodistaan.”