Kristitty ja kärsimykset

Jaa blogikirjoitus

Ihmisiä on aina askarruttanut kärsimyksen olemassaolo ja miksi Jumala sallii kärsimyksen. 

Kärsimykset ovat yleensä seurausta ihmisen pahoista teoista. 1. Moos. 3:17–19 kertoo langenneessa maailmassa vallitsevista olosuhteista. Kärsimys on osa elämää synnin turmelemassa maailmassa. Kun ihminen ei luota Jumalaan, hänen huolenpitoonsa ja johdatukseensa vaan valitsee paholaisen tarjoamat vaihtoehdot, joutuu hän kantamaan valintansa seuraukset. 

Synnistä johtuva kärsimys ei ole tarkoituksenmukaista vaan turhaa, ellei se johda parannukseen ja kääntymykseen. Monet kärsivät tarkoituksettomasti, vaikkakaan eivät perusteettomasti. Heidän kärsimyksensä perustuu syntiin: ”Sillä synnin palkka on kuolema.” Jos tunnistaa synnin ja se johtaa parannukseen, siitä seuraa ”Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa” (Room. 6:23).

Kärsimys voi olla Jumalan kasvatuskeino. Joskus Jumala johdattaa uskovan vaikeille poluille ilman, että se olisi synnin seurausta. Mutta kun Jumala kurittaa, hän myös siunaa. Jumalan päämäärä ei ole rangaista vaan kouluttaa. 

Jumala voi kääntää kärsimyksen siunaukseksi, kuten on nähtävissä monien Raamatun henkilöiden elämässä:

Joosef

Ilman vastoinkäymisiä Joosef ei olisi koskaan päässyt sinne, missä Jumala halusi hänen olevan ja hän saattoi toimia kaikkein hyödyllisimmin.

Job

Oikeuttiko mikään kärsimys Jobia hylkäämään Jumalan? Hänen vaimonsa aneli: ”Kiroa Jumalasi ja kuole!” Job pysyi kuitenkin uskollisena. Hän tiesi sydämessään, että Jumalan tie on ainoa ja paras. 

Daavid

Daavid voideltiin kuninkaaksi hyvin nuorena, mutta hän joutui odottamaan vuosikymmeniä kuninkuuden toteutumista. Jumala laittoi Daavidin käymään pitkän odotus- ja valmistumisajan läpi. Tänä aikana Daavid kypsyi tehtäväänsä vaikeiden olosuhteiden kautta. 

Jeremia

Profeetta osoittaa meille, että valittaminen ei ole vielä syntiä, jos lopulta hyväksyy ja nöyrtyy Jumalan tahtoon (Jer. 15:10–20).

Paavali

Paavalin oli kestettävä ”piikkiä lihassaan”. Siitä hän oppi, että Jumalan armo riittää.

Kärsimys on osa uskovan elämää. ”Sillä myös Kristus on kerran kärsinyt syntien tähden, vanhurskas väärän puolesta, tuodakseen teidät Jumalan tykö, ja hän on lihan mukaan kuollut, mutta Hengen mukaan herätetty henkiin” (1. Piet. 3:18). Jeesus tarjoaa sijaiskärsimyksensä kautta ratkaisun ahdinkoon. Hän ei kärsinyt siksi, että Jumalan oli nähtävä kärsimystä voidakseen suhtautua siihen armollisestiJeesus ottaa kärsimyksemme päälleen vapauttaakseen meidät tästä taakasta ikuisiksi ajoiksi. ”Tämän hetken kärsimykset” ovat väliaikaisia ja mitättömiä osoittaen vain, kuinka suuri meitä odottava kirkkaus on (Room. 8:18).

Yksi uskovien kärsimyksen näkökohta liittyy Jeesuksen sijaiskärsimykseen. Paavali puhuu tästä useaan otteeseen kuten ”kantakaa toistenne taakkoja, niin te täytätte Kristuksen lain”. Kristuksen laki kutsuu meitä opetuslapseuteen, jonka mukaan meidän odotetaan kulkevan samaa tietä, jota Jeesuksen täytyi kulkea.

Jeesus kantoi syntitaakkamme. Me saamme jakaa toistemme taakat ja silloin voimme kokea Jumalan erityistä läheisyyttä. ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon.” Fil. 1:29 summaa asian: ”Kristuksen tähden teidän on suotu, ei ainoastaan uskoa häneen vaan myös kärsiä hänen tähtensä.” 

On myös kärsimystä Kristuksen takia. Kristittyjen vainot johtuvat aivan eri syistä kuin langenneen maailman kärsimykset. Filippiläiskirjeessä 1:29 on käytetty sanoja ”hyper christou” eli kärsiä Kristuksen takia. Apostoli Pietari vahvistaa asian: ”Ja vaikka te kärsitte vanhurskauden tähden, te olette autuaita. Älkää pelätkö heidän uhkaustaan älkääkä kauhistuko.” (1. Piet. 3:14)

Meidän ei tarvitse pelätä kärsiessämme Jeesuksen tähden: ”Sillä parempi on, jos se on Jumalan tahto, että te kärsitte hyvien tekojen tähden kuin pahojen tekojen tähden. Sillä myös Kristus on kerran kärsinyt syntien tähden, vanhurskas väärän puolesta, että hän veisi teidät Jumalan tykö.” (1. Piet. 3:17–18)

Paul Murdoch on pastori, teologi ja teologian opettaja sekä Communio Messianica -muslimityöverkoston konsultti

Kuva: pexels.com

Lisää lukemista

Avainblogi

Erilaisia ihmeitä arjen keskellä

Juri Kulakevich kertoo Juhannuskonferenssissa Jumalan ihmeistä, joita ukrainalaiset ovat saaneet kokea sodan aikana.

Avainblogi

Oletko sinä valonsytyttäjä?

”Viikoittaisen rukousillan piti alkaa, mutta kukaan uskovista ei uskaltanut lähteä kodistaan.”