”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi”

Saamme olla varmoja, että ”Jumalan sana ei tyhjänä palaja”.

Jaa blogikirjoitus

Antaessaan asetuksen neljästä kansallisesta kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuodelle 1992 presidentti Mauno Koivisto kirjoitti:

”Raamattu on kristillisen kirkon ja kaikkien kristittyjen uskon perusta. Sen ehtymätön hengellinen sanoma on saanut ilmaisunsa kirkon uskossa ja elämässä. Kirkon ja kristittyjen uskontulkinta on avannut Raamatun ilmoituksen kullekin sukupolvelle eläväksi ja vaikuttavaksi. Raamatun henkinen pääoma on luonut edellytyksiä kansakunnan kehittymiselle, sen kulttuurin synnylle ja vahvistumiselle sekä kansalaisten henkisen tason nousulle. Raamatussa painotetaan inhimillisen elämän kaikkien tarpeiden huomioon ottamista. Jeesus sanoo: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee' (Matt. 4:4).”

Koivisto jatkoi vielä: ”Omakielinen Raamattu on yksityisellekin ihmiselle mitä tärkein. Raamatun sana luettuna ja kuultuna synnyttää uskon. Sen syvä elämänviisaus luo pohjan myös lähimmäisrakkautta toteuttavalle elämänkatsomukselle. Henkilökohtainen Raamatun lukeminen ja rukouselämä ovat kristillisen kilvoituksen ydintoimintaa. Yksilön terve kehittyminen rakentaa koko kansan tulevaisuutta. ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni (Ps. 119:105).”

Kun Avainmedia Lähetysjärjestö lähti yhdessä kumppaniensa kanssa perustamaan ja tukemaan Raamatunkäännösinstituuttia 40 vuotta sitten, oli edessä suuri haaste: 12 suomensukuista kansaa oli vailla evankeliumia omalla kielellään. Onneksi tuolloin löytyi uskonhenkisiä kristittyjä, jotka ottivat haasteen vastaan. Heidän tuellaan ja raamatunkäännöstyöhön osallistuneiden ammattilaisten herkeämättömän ja sinnikkään työn tuloksena meillä on nyt useita raamatunkäännöksiä ja raamatunosia tälle kieliryhmälle.

Tätä kirjoittaessani sain tiedon, että kominkielinen koko Raamattu on juuri mennyt painokoneeseen! Pitkään jatkunut hanke on saavuttanut yhden tavoitteen. Seuraavaksi on vuorossa kirjojen jakelun ja levittämisen vaihe. Sen jälkeenkin työ luonnollisesti jatkuu. Komin kristityt auttavat komia puhuvia ihmisiä, jotka nyt ensi kertaa tutustuvat koko Raamattuun omalla kielellään. Kysymyksiä on varmasti luvassa, ja Sanaa tulee myös selittää.

Saamme olla kuitenkin varmoja, että ”Jumalan sana ei tyhjänä palaja”.

Kiitos kaikille, jotka olette uskoneet, rukoilleet ja tukeneet vuosien varrella! Työ jatkuu, ja sekä rukousta että taloudellista tukea tarvitaan edelleenkin. Tahtoisitko kutsua jonkun toisenkin mukaasi Jeesuksen lähetyskäskyn loppuun saattamiseksi?

Lisää lukemista

Avainblogi

Paviaanin hyökkäys

Kaikki potilaat kuulivat, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan.