Julistamme ja levitämme Sanaa

Onko Raamatun saaminen kaikkien ihmisten ulottuville mahdoton tehtävä?

Jaa blogikirjoitus

”Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin” (Jes. 55:11).

Apostoli Johannes aloittaa evankeliuminsa sanoilla: ”…siitä me puhumme: elämän Sanasta – ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille – minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme…” (Joh 1:1–3).

Vanhana miehenä sama apostoli ollessaan eristettynä Patmoksen saarella näki näyn, jonka hän kirjoitti ja joka päätyi samaan kirjakokoelmaan kuin evankeliumikin, Raamattuun. Hän kertoo itse Ilmestyskirjan alussa: ”…antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt” (Ilm. 1:1–2, kursivointi ja lihavointi kirjoittajan).

Miten edellä mainittu julistaminen ja todistus voidaan saada aivan kaikkien ihmisten tietoon?

Raamatunkäännösjärjestö Wycliffe ilmoittaa, että koko Raamattu on nyt käännetty 724 kielelle, joita puhuu 5,9 miljardia ihmistä. Tämän lisäksi Uusi testamentti on käännetty 1 617 kielelle, joita puhuu 797 miljoonaa ihmistä. Samaan aikaan on meneillään raamatunkäännöstyö 2 846 kielelle. Kuitenkaan 1,45 miljardia ihmistä 5 509 kieliryhmästä ei voi lukea Raamattua omalla äidinkielellään. Tuo ryhmä edustaa 20 % maailman väestöstä. 

Onko tehtävä mahdoton vai onnistuuko se lopulta?
Jeesus joutui muistuttamaan omia opetuslapsiaan useaan kertaan siitä, että se mikä ihmiselle on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Meillä on tukenamme maailman luotettavin lupaus ja lupauksen antaja.

Tänä vuonna Avainmedia Lähetysjärjestö tekee Raamattujen levittämistä, levittämistyön tukemista, käännöstyön tukemista ja audio- eli ääniraamattujen levittämistä eri mediakanavia käyttäen. Autamme Israelin Raamattuseuraa levittämään Raamattuja mm. reserviläisille, jotka on kutsuttu palvelukseen. Monet heistä ovat ensi kertaa lukeneet profeettojen Messias-ennustuksia (jaetuissa Raamatuissa nämä ennustukset on korostettu punaisella värillä). Laitamme Raamattuja ladattavaksi nettiin usealla kielellä, esimerkiksi arabiaksi. Jatkamme suomalais-ugrilaisten kielten raamatunkäännöstyön tukemista Raamatunkäännösinstituutin kautta. Tuemme Raamattujen jakamista Ukrainan Rovnosta käsin. Viimeisimpänä hankkeena olemme yhdistäneet voimamme Wycliffen kanssa belutši-kansalle suunnatussa raamatunkäännöstyössä. 

Saamme iloita, että ”kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat”. 

Kiitos jälleen Sinulle, joka olet mukana tässä arvokkaassa elämän Sanan jakamisessa! Yhdessä voimme jatkaa mahdottomalta tuntuvan tehtävän suorittamista luottaen lupauksen antajaan.

Lisää lukemista

Avainblogi

Oletko sinä valonsytyttäjä?

”Viikoittaisen rukousillan piti alkaa, mutta kukaan uskovista ei uskaltanut lähteä kodistaan.” 

Avainblogi

Iloa työtoveruudesta

Jumalan valtakunnan työn tukeminen oman varallisuuden kautta pitää sisällään suuren siunauksen.