fbpx

Suomalais-ugrilaiset

Omakielinen Jumalan Sana on elintärkeä – se herättää uskoa ja vahvistaa
seurakuntia. Olemme mukana raamatunkäännöstyössä 12 suomensukuisen kansan
kielelle Venäjällä.

Raamattujen kääntäminen

Avainmedia on tehnyt yhteistyötä Raamatunkäännösinstituutin (RKI) kanssa vuodesta 1983 lähtien tavoitteena kääntää Jumalan Sanaa 12 suomalais-ugrilaiselle kielelle, joita puhutaan Venäjällä. RKI on vastannut varsinaisesta käännöstyöstä ja Avainmedia on tukenut kääntämistä sekä valmiiden kirjojen painattamista. Myöhemmin tukijoukkoihin on tullut myös Suomen Pipliaseura ja muita tahoja.

Suomensukuisia kieliä
 

ovat ersä- ja mokshamordva, udmurtti, komi, komipermjakki, mari, vuorimari, hanti, mansi, vepsä, livvi eli aunuksenkarjala ja vienankarjala. Suomalais-ugrilaisten kansojen väkiluku Venäjällä on lähes 3 miljoonaa. Monet suomalais-ugrilaisista osaavat myös venäjää, mutta vasta omalle äidinkielelle käännetty Jumalan sana puhuttelee ihmistä syvemmin ja auttaa häntä ymmärtämään Jumalan rakkauden.

Kaikki raamatunkääntäjät
 

puhuvat äidinkielenään kieltä, jolle kääntävät. He ovat osa kunkin kielen käännösryhmää, jossa on mukana myös käännöstarkistajia ym. erikoisalojen asiantuntijoita. Ortodoksikirkko on ”siunannut” työn, joten valmiit käännökset voidaan jakaa esteittä kansan käsiin.

Vuosien varrella
 

on havaittu, että jo itse käännösprosessi saa aikaan herätystä. Aina kun joitakin lukuja tai jokin Raamatun kirja saadaan käännettyä, niitä käydään testaamassa, eli luetutetaan niitä kansan parissa. Näissä tilanteissa on kuultu lukemattomia kertoa huudahdus: ”No nyt minä ymmärrän! Ikäni olen lukenut venäjänkielistä Raamattua, mutta vasta nyt omalla äidinkielellä lukiessani tajuan, mitä Jumalaa minulle puhuu!”

Käännöstilanne

Kaikilla sukukielillämme on jo julkaistu osia Raamatusta. Kymmenellä on ilmestynyt koko Uusi testamentti (udmurtti 1997, aunuksenkarjala 2003, ersämordva 2006, vepsä 2006, mari 2007, komi 2008, vienankarjala 2011, vuorimari 2014, mokšamordva 2016 ja komipermjakki 2019). Lisäksi udmurtit ovat saaneet ensimmäisenä sukukansoistamme koko Raamatun omalla kielellään 2013. Lähivuosina, 2020-luvun alkupuolella, myös mordvalaiset, komit ja marit saavat koko Raamatun. Työ jatkuu koko ajan – Vanhan testamentin kirjoja käännetään, jotta kaikki kielisukulaisemme voisivat lukea uskoa herättävää ja vahvistavaa sanomaa Jumalan suurista teoista.

 

Suomalais-ugrilaisen raamatunkäännöstyön kautta seurakunnilla ja yksittäisillä uskovilla on mahdollisuus osallistua paikallisten uskovien tukemiseen ja heidän rohkaisemiseensa ottamaan vastuu evankelioimistyöstä. Käännöstyön kautta saadaan aikaan valmiiden kirjojen lisäksi myös uusia uskovia ja seurakuntia. Raamatunkääntäjien kouluttaminen on ensiarvoisen tärkeää – he ovat käännöstyön lisäksi seurakunnissaan avainasemassa myös monissa muissa työmuodoissa. Suomalaisilla on vastuu sukulaiskansoistaan. Raamatun kääntäminen on hengellisen avun antamisen lisäksi myös merkittävä kulttuuriteko näiden vähemmistökansojen keskuudessa.

Lisätietoja Raamatunkäännösinstituutista

Internettyö

Voit tutustua myös kristilliseen suomalais-ugrilaiseen sivustoon, josta löytyy hengellisiä lauluja, todistuksia, raamattuäänitteitä ym. tietoa sukukansoistamme venäjäksi sekä ko. kielillä: www.elupuu.org

Haluatko auttaa työtämme?