Työn alla Psalmien kirja komipermjakiksi.

Raamatunkääntäjän pulmat mielleyhtymien parissa

Jaa somessa

Anne Kuosmanen Raamatunkäännösinstituutista kertoo vaativasta työstä:

– Raamatunkäännöstyössä emme ainoastaan pyri kääntämään mahdollisimman tarkasti lähtötekstin ilmaisuja, vaan meidän täytyy myös jatkuvasti tarkistaa, miten lukijamme ne ymmärtävät.

Muuten voi käydä niin, että lukijoiden oma kulttuuritausta ja ymmärrys asioista vääristävät tekstin sanomaa!

Komipermjakin käännösryhmä on ollut alkuvuonna kovassa työn touhussa Psalmien kirjan äärellä: kääntäjämme Raisa Konstantinovna on testannut psalmien ymmärrettävyyttä paikallisten kanssa, minä olen käynyt lävitse tekstin ongelmakohtia konsulttimme Teija Greedin kanssa ja kielentarkistajamme Jelena Nikolajevna on korjaamassa Ps. 1–50 kieliopin ja oikeinkirjoituksen kannalta.

Tekstien testaaminen, niiden ääneen lukeminen ja ymmärtämistä mittaavien kysymysten tekeminen, on osoittautunut äärimmäisen tärkeäksi komipermjakin projektissa.

Monet lukijoistamme eivät ole koskaan ennen lukeneet Raamattua, ja siksi me Raamatun Sanan kyllästämät käännöstyöläiset emme aina osaa kuvitellakaan, millaisia mielleyhtymiä jotkut ilmaisut lukijoissamme herättävät!

Psalmeissa kutsutaan Jumalaan uskovia ihmisiä ”pyhiksi”. Kun komipermjakeilta kysyttiin, keitä nämä ihmiset mahtavat olla, lukijat vastasivat, että kyse on varmaankin pyhimyksistä tai papeista. Ortodoksisessa perinteessä pyhimykset ovat tärkeässä asemassa. Ja pappi on komipermjakiksi ”pyhä-työntekijä”. Olemme tämän vuoksi lisänneet näihin kohtiin lukijoitamme varten alaviitteen, jossa selitämme, että kyseessä ovat ihan tavalliset, Jumalaan uskovat ihmiset.

Ps. 118:19 puhutaan ”vanhurskauden porteista”, joka komipermjakiksi täytyy kirjoittaa ”Oikein Eläjän (= vanhurskaan Herran) portit”. Kun testihenkilöiltä kysyttiin, minne nämä portit mahtavat johtaa, he arvelivat, että kyse on paratiisin porteista. Niinpä selvensimme käännöstä kirjoittamalla seuraavaan lauseeseen selkeästi, että tekstissä tarkoitetaan Jumalan Pyhän Talon eli Jerusalemin temppelin portteja.

Ps. 19:2 kuuluu suomeksi näin: ”Herra vastatkoon sinulle hädän päivänä, suojatkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi!” Arvelimme, että komipermjakin käännöksemme oli ihan kunnossa, kunnes sitten testauksessa kävi ilmi, että lukija luuli, että kyse oli ”Jaakob-jumalasta”. Komipermjakit kutsuvat ”jumaliksi” pyhiä ihmisiä, joiden kuvia on ikoneissa. Tässä tapauksessa lukija arveli, että kyseessä täytyy olla apostoli Jaakob, jonka ikoneja hän oli kirkossa nähnyt. Meidän täytyi muokata tämän jakeen käännöstä melkoisesti, jotta lukijamme ymmärtäisivät, mitä ilmaisu ”Jaakobin Jumala” tarkoittaa ja kuka tämä Jaakob oikein on.

Yksi suuri rukousaiheemme onkin, että Permin Komin alueen koronatilanne helpottuisi, niin että kääntäjämme Raisa voisi testata Psalmien tekstiä myös isompien lukijaryhmien kanssa ja eri murrealueilla.

Nyt matkustaminen on mahdotonta. Rukoillaan Raisalle käännöksen testaamiseen voimia, viisautta ja terveenä pysymistä.

Anne Kuosmanen / RKI

Tue kohdetta – lahjoita