"Jos Jumala on kaikkien kansojen Jumala - kuinka sitten hänen sanaansa ei ole meidän kielellämme?"

Kaikkien kansojen Jumala

Jaa somessa

Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. (Ilm. 5:9)

”Jos Jumala on kaikkien kansojen Jumala – kuinka sitten hänen sanaansa ei ole meidän kielellämme?” Tämän kysymyksen on moni Venäjän vähemmistökansojen parissa käynyt saanut kuulla.

Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. (Ps. 107:20)

Riitta Pyykkö on toiminut 1990-luvulla seurakuntatyössä Mordvassa ja ollut myöhemmin käännöstarkistajana ersämordvan raamatunkäännöstiimissä. Hän muistelee vuosien takaista koskettavaa tapausta:

”Olin suomalaisen ryhmän kanssa vierailulla mordvalaisessa maalaiskylässä. Vieraanvaraisen yhdessäolon jälkeen olimme lähdössä, kun luokseni viime hetkellä riensi nuori mies. Hänellä oli kädessään ersänkielinen kirjanen ”Mikä on elämän tarkoitus”joita olimme kyläläisille jakaneet. Anova ilme kasvoillaan tuo mies kysyi minulta:

– Uskotko sinä ihan tosissasi, että ersän kieli on yhtä arvokas kuin muutkin kielet?

Saatoin vain koko sydämestäni vastata hänelle:

– Uskon! En minä muuten sinun kanssasi tässä ersää puhuisi!

Tuo kysymys oli silloin hyvin ymmärrettävä, sillä entisen Neuvostoliiton kouluissa oman kielen puhumista ei ainoastaan kielletty, vaan siitä voitiin vieläpä rangaista. Sen vuoksi ihmiset kasvoivat arkailemaan ja häpeämään omaa kieltään ja etnistä taustaansa. Nämä haavat eivät ole vieläkään täysin arpeutuneet.”

Sukulaisemme Venäjällä

Venäjällä asuu 12 suomensukuista (ns. suomalais-ugrilaista) kansaa, joiden kielille tehdään raamatunkäännöstyötä. Tähän mennessä vasta yhdellä niistä, udmurteilla, on koko Raamattu. Uusi testamentti on julkaistu yhdeksällä kielellä ja osia Raamatusta kaikilla kahdellatoista kielellä. Komiksi, mariksi ja ersäksi on valmistumassa lähivuosina koko Raamattu.

Väkiluvultaan pienimpiä suomensukuisia kansoja ovat hantit ja mansit. Haluan nyt viedä sinut matkalle kauas Siperiaan Ural-vuorten taakse heitä tapaamaan.

Aikoinaan hantit ja mansit asuivat laajalla alueella Länsi-Siperian suurten jokien varsilla. Nykyisin heidän perinteiset elinkeinonsa kalastus, metsästys ja poronhoito ovat vaarassa alueen rikkaiden luonnonvarojen, öljyn ja maakaasun, hyödyntämisen vuoksi. Öljyn- ja kaasunporaukset ovat tuoneet sinne myös siirtotyövoimaa, ja hantit ja mansit ovat jääneet piirikunnassaan pieneksi vähemmistöksi. Kylissä on paljon työttömyyttä ja monet alkoholisoituvat hyvin varhain. Itsemurhia on hälyttävän paljon etenkin nuorten keskuudessa.

Hantit ja mansit ovat animisteja. He uskovat, että vedessä ja luonnossa on henkiä, joita on uhrein lepytettävä suosiollisiksi. Myös vainajille uhrataan koston pelossa. Kylien ulkopuolella on palvontapaikkoja, joissa käydään suorittamassa asiaankuuluvia rituaaleja.

– Minut täytti suuri ilo, kun sain käsiini Markuksen evankeliumin hantiksi ensimmäisen kerran, kertoo Boris, hantievankelista.

– Huomasin myös, että muutkin hantit kiinnostuivat, kun nyt saatoin kertoa heille Jumalasta omalla kielellämme.

Boris tulee šamaanisuvusta ja hänenkin odotettiin seuraavan suvun traditiota. Mutta Jumala pelasti hänet, kun hän uteliaisuuttaan kerran osallistui hengelliseen kokoukseen.

– Kansani tarvitsee Jumalan Sanaa enemmän kuin mitään muuta, sanoo Boris.

Hantiksi on julkaistu evankeliumit Markus ja Luukas sekä Apostolien teot, 1. Mooseksen kirja ja Joonan kirja. Nyt käännöstyötä tehdään Psalmien parissa. Psalmien kautta avautuu tie rukoukseen, Jumalan kiittämiseen ja ylistämiseen. Jumala kuvataan Isänä, joka on rakastava ja armollinen lapsiaan kohtaan. Tätä vakuutusta tarvitsevat nämä pienet kansat, jotka ovat epävarmoja arvostaan ja heitä rakastavan Jumalan todellisesta läsnäolosta.

Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Matt 24:15)

Meidän Herramme on käskenyt meidän mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille kansoille. Raamatun sanoma on julistustyön perusta.

Jumala haluaa puhua jokaiselle hänen omalla äidinkielellään – sydämen kielellä.

Raamatunkäännöstyö on ryhmätyötä, johon kuuluvat kyseistä kieltä äidinkielenään puhuva kääntäjä, käännöstarkistaja, käännöskonsultti ja kieliasun tarkistaja, filologi. Käännöstarkistajan tehtävä on varmistua siitä, että teksti vastaa alkutekstiä (kreikka, heprea). Työryhmän tukena on raamatunkäännöstyöhön erikoistunut asiantuntija eli käännöskonsultti. Prosessin yksi tärkeimmistä vaiheista on lukijapalautteen kerääminen. Näin varmistutaan siitä, että sisältö ymmärretään oikein.

Jotta käännösryhmät voivat toimia ja kirjat valmistua, tarvitaan myös niitä, jotka hoitavat varainhankintaa, tekevät sivutaiton, valmistelevat tekstit painatukseen, sekä niitä, jotka vastaavat kirjojen jakelusta ja monista muista käytännön asioista.

Kaisa Franzén, Raamatunkäännösinstituutti, Tukholma

”Sinua tarvitaan”

– Oma tehtäväni lähetys- ja raamatunkäännöstyössä on kestänyt jo yli 30 vuotta, kertoo Kaisa Franzén.

Sain kipinän silloin, kun kuukausi uskoon tuloni jälkeen olin aktiokoulutuspäivillä Suomessa. Siellä eräs veli sanoi, ettei kaikkien tarvitse olla saarnaajia tai laulajia. Tarvitaan myös niitä, jotka auttavat toisia näissä tehtävissä, Kaisa Franzén muistelee ja muistuttaa.

– Rohkaistuin lähtemään liikkeelle. Voidakseen toimia raamatunkäännöstyössä ei tarvitse olla kielinero. Raamatun valmistumisessa on monta eri vaihetta ja erilaisia taitoja tarvitaan. Erityinen tehtävä on myös niillä, jotka kantavat työtä rukouksin.

– Työ ei ole vielä valmis – sinua tarvitaan!

Tue kohdetta – lahjoita