Kristittyjen vaino kasvussa maailmanlaajuisesti 

"He tulevat vihaamaan sinua!"

Jaa blogikirjoitus

Jeesus oli tietoinen siitä, että hänen sanomansa hylättäisiin. Hän varoitti opetuslapsiaan: ”Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle, olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.” Jeesus jatkoi kertomalla, että ”te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden”. 

Uskovien on syytä tiedostaa, että vaikka kristittyjen vainoamiselle on monia selityksiä, uskovia vainotaan itse asiassa yhdestä syystä: kristittyjen viesti haluaa muuttaa maailmassa vallitsevia rakenteita. Tällainen muutos on uhka vallanpitäjille. Vihan kohteena eivät ole itseään kristityiksi kutsuvat ihmiset vaan heidän edustamansa ja levittämänsä sanoma. Mitä enemmän kristittyjen viesti leviää, sitä suurempi on vastustus. Tämä selittää, miksi seurakunnat, jotka eivät evankelioi tai tee lähetystyötä, jätetään yleensä rauhaan. Myös se selittyy, miksi kristittyjen vaino on tasaisesti lisääntynyt nykypäivään saakka.

Kaikki vainotut kristityt eivät ole marttyyreja veritodistaja-sanan merkityksessä. Kaikista vainotuista kristityistä käytettyjen määritelmien pienimpänä yhteisenä nimittäjänä voisin todeta, että vainottu kristitty on henkilö, jota ei vainottaisi, jos hän ei kantaisi ”kristityn” nimeäSamalla on mainittava, että syy kristittyjen vainoamiseen on yleensä pinnallinen. Silloin näyttää, että kristittyjä vainotaan muista syistä kuin uskon vuoksi. 

Vainot eivät synny spontaanisti. Niitä edeltää aina kehitys, joka johtaa vainoon. Vaikka kristittyjä aluksi suvaitaankin erilaisuutensa vuoksi, epäluulo ja jopa tietoinen kristittyjen uskomusten tai elämäntavan torjuminen johtavat ”suvaitsevaisuuteen”, jolla on negatiivinen lisämerkitys.

Tällainen ilmapiiri synnyttää ensisijaisesti disinformaatiota, joka ruokkii yleistä mielipidettä kristittyjä vastaan. Tämä nähtiin Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäyntiprosessissa ja sen uutisoinnissa. Väitettiin, että näiden kahden lausunnot ja julkaisut ovat vihan täyttämiä ja ne pyrkivät loukkaamaan ihmisiä heidän erilaisuutensa takia. Tiedämme, etteivät nämä väitökset pidä paikkaansa. 

Vain kohdennetun disinformaation avulla luodaan ilmapiiri, jossa syrjintää ja sortoa pidetään normaalina. Yhteiskunta harjoittaa tai sietää kohdennettua ja järjestelmällistä vainoa vasta sitten, kun viholliskuvat on luotu ja syrjivät käytännöt vakiintuneet. Vainojen dynamiikan vaiheita ovat: 1) disinformaatio, 2) syrjintä, 3) sorto, 4) joukkoväkivallan kaltaiset mellakat, 5) kohdennettu vaino ja 6) järjestelmällinen vaino. Eri vaiheilla voi olla häilyvät rajat tai ne voivat ilmetä rinnakkainkin.

Useissa maissa esiintyneet kohdennetut tai järjestelmälliset vainot ovat opettaneet meitä olemaan valppaina tällaisen kehityksen ensivaiheista lähtien. Rukoilkaamme, että disinformaatiota torjutaan tehokkaasti Suomessa ja Euroopassa. Esirukouksen ohella tehokkain apu on uskovien selkeä ja rakastava solidaarisuus rakkautemme ilmaisemisessa kaikkia ihmisiä kohtaan, vaikka uskommekin Raamatun opetuksiin, jotka ovat ristiriidassa tämän päivän valtavirran ajattelun kanssa.

Tohtori Paul Murdoch, teologian opettaja, pastori, Communio Messianican konsultti

Lisää lukemista

Avainblogi

Erilaisia ihmeitä arjen keskellä

Juri Kulakevich kertoo Juhannuskonferenssissa Jumalan ihmeistä, joita ukrainalaiset ovat saaneet kokea sodan aikana.

Avainblogi

Oletko sinä valonsytyttäjä?

”Viikoittaisen rukousillan piti alkaa, mutta kukaan uskovista ei uskaltanut lähteä kodistaan.”