Syvät hengelliset juuret

Ilman vahvaa perustusta emme kestä elämän myrskyjä.