Todistuksen voima

Kun julistamme evankeliumia maailman kansakunnissa, evankeliumi tekee aina tehtävänsä.