fbpx

Kiinalaiset

Avainmedia Kiinassa

Vuonna 1995 Avainmedia (tuolloin Avainsanoma) päätti aloittaa raamattutyön Kiinaan. Työ toteutettiin yhteistyössä venäläisten seurakuntien kanssa, jotka sijaitsivat lähellä Kiinan rajaa. Nämä seurakunnat toimivat kirjojen kuljettajina Kiinan puolelle. Tuolloin Suomesta toimitettiin yli puoli miljoonaa Raamattua Kiinaan.

Avainmedian työ Kiinassa laajeni vuodesta 1998, kun aluksi Venäjän Kaukoidästä Kiinaan levinnyt Jeesus-videoiden levittäminen muodostui vakiintuneeksi toiminnaksi. Avainmedian johto vieraili tuolloin Kiinassa ja solmi ensi kontaktit Kiinan kotiseurakuntaliikkeen kanssa. Kiinaan perustettiin heti kaksi kopiointikeskusta Jeesus-videoiden kopiointia varten. Myös Raamattujen painaminen Kiinassa aloitettiin vuonna 1998. Myöhempinä vuosina on yhteistyökumppanien kanssa toimitettu Kiinan uskoville yli 13 milj. Raamattua.

Vaatimattomasti alkaneesta Kiinan medialähetystyöstä kasvoi nopeasti yksi Avainmedian merkittävimmistä työmuodoista. Kiinan työn koordinaattorina ja yhteyshenkilönä on toiminut Rauno Jalavisto.

Herätys Kiinassa moninkertaisti mahdollisuudet

Ennennäkemätön herätys kiinalaisten keskuudessa ja rekisteröimättömien kotiseurakuntien räjähdysmäinen kasvu sai myös suomalaiset innostumaan asiasta. Avainmedia keräsi runsaasti varoja evankelistoille hankittavien video-CD-laitteiden ostoon. Tuhannet evankelistat saivat oman laitteen, jolla he näyttivät Jeesus-filmiä edelleen eri puolilla maataan.

Jo alkuvaiheesta lähtien myös kiinalaisten pyhäkoulunopettajien kouluttaminen tuli yhdeksi työmuodoksi. Vastataksemme valtavaan tarpeeseen teimme yhdessä paikallisten kanssa suunnitelman 2001, johon tavoitteeksi asetettiin, että vuoden 2006 loppuun mennessä olisi koulutettu ja varustettu materiaalilla 100 000 pyhäkoulunopettajaa.

Pyhäkouluopettajien koulutus eteni suuren harppauksen, kun Avainmedian lähetystyöntekijä Pirkko Kauhanen valmisti vuoden 2002 aikana yhdessä paikallisten kiinalaisten opettajien kanssa materiaalin pyhäkoulunopettajien koulutukseen ja se sai nimekseen ”Kyyhky”. Tämän aineiston avulla on nyt koulutettu runsaat kolmesataatuhatta opettajaa ja sen myötä miljoonat lapset ovat kuulleet evankeliumin. ”Kyyhky”-aineisto on sittemmin käännetty myös usealle muulle kielelle.

Yhteistyö Kiinan kotiseurakuntaliikkeen kanssa voimistui entisestään, kun yksi sen keskushahmoista, veli Yun, pääsi vankeudesta vapaaksi ja pakenemaan länteen. Veli Yun on vieraillut Suomessa Avainmedian vieraana useita kertoja. Avainmedia on myös kustantanut hänen elämäkertansa Taivaallinen mies ja muita hänen kirjojaan.

Avainmedia on tukenut Kiinan kotiseurakuntaliikettä monin tavoin ja tuki jatkuu edelleen.

Yhteistyön voima tuottaa tuloksia

Kaikki projektit toteutetaan Kiinan seurakuntien yhteydessä ja alaisuudessa, yhteistyössä useiden kansainvälisten lähetysjärjestöjen kanssa. Avainmedia pyrkii kouluttamaan ja varustamaan Kiinan seurakuntia median hyödyntämisessä niin evankelioinnissa, lapsityössä, opetuksessa kuin lähetystyössäkin.

1980-luvulta alkaen Kiinan kotiseurakunnat syttyivät lähetysnäylle, jolle he antoivat nimen ”Takaisin Jerusalemiin”. Näyn mukaisesti kiinalaiset pyrkivät lähettämään lähetystyöntekijöitä kaikkiin Kiinan maakuntiin sekä muihin maihin Kiinan ja Jerusalemin välillä ja levittämään evankeliumia ihmisille, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Monissa maissa kiinalaiset lähetystyöntekijät otetaan vastaan ilman ennakkoluuloja. Kiinalaisten tekemä lähetystyö onkin tällä hetkellä yksi vahvasti kasvavista kristillisen elämän trendeistä maailmalla.

Avainmedia on kouluttanut ja edelleen kouluttaa Kiinan lähettejä erilaisten koulutusohjelmien avulla. Jo satoja lähetyskoulujen opettajia, maakunnallisia lähetysjohtajia sekä lähetystyöntekijöitä on koulutettu.

Lisäksi autetaan lähettien eri maihin asettautumisessa ja pakolaisten kohtaamisessa Lähi-idässä.

Palautteita

Rukoilimme Jumalalta pitkään Raamattuja seurakuntalaisillemme. Herra on suuri, Hän on turvamme hädän hetkellä, Hän vastasi rukouksiimme Teidän kauttanne. Olemme syvästi kiitollisia Jumalalle ja Teille näistä Raamatuista.

– Pastori Li, Yunnan

Aina kun kuuntelemme Kaanaan lauluja, tuli sisällämme leimahtaa suurempiin liekkeihin, ja ’heikot tulevat vahvoiksi.

– Nuori evankelista, Henan

Tämä koulutus on vallankumouksellinen.

– Pyhäkoulun opettaja, Henan

Haluatko auttaa työtämme?