”Turvaamme yhdessä Jumalaan”

“Kiitämme teitä rukoustuesta! Se tuntuu täällä asti”, kiittää Orest Ukrainasta.