Saavuttamattomat keskuudessamme

Oletko ajatellut, että naapuriisi muuttanut maahanmuuttaja voi olla Jumalan luoksesi lähettämä?Mitä yhteistä on Uudessa testamentissa mainituilla etiopialaisella hoviherralla, sadanpäällikkö Korneliuksella, Jerusalemin seurakunnan diakoneihin lukeutuneella Nikolaoksella sekä Pietarin helluntaisaarnan vaikutuksesta uskoon tulleilla diasporajuutalaisilla?

He kaikki kuulivat evankeliumin ja kohtasivat Jeesuksen muualla kuin omalla kotiseudullaan.

Uusi testamentti on kirja myös siirtolais- ja turistityöstä.

– Myös apostoli Paavali oli oman kotimaansa ulkopuolella, kun Jeesus ilmestyi hänelle Damaskoksen tiellä ja opetuslapsi Ananias johdatti hänet kristillisen elämän alkuun, Avainmedian arabiankielisen työn johtaja Aaron Ibrahim lisää.

Häntä on puhutellut se, miten sujuvasti evankeliumi ylittää Raamatussa etnisiä ja kulttuurisia raja-aitoja. Monissa tapauksissa uskoon tulleet olivat oman kansanryhmänsä ensimmäiset tai vähintäänkin ensimmäisiä Jeesuksen seuraajia. Myöhemmin kristillinen perimätieto kertoo ainakin osan heistä julistaneen evankeliumia oman kansansa tai kulttuurisen ryhmänsä keskuudessa.

Jopa kolme miljardia

Nykyaikaisen lähetystutkimuksen näkökulmasta Kornelius ja kumppanit edustivat saavuttamattomia kansoja. Termillä tarkoitetaan etnisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti tunnistettavia väestöryhmiä, joiden keskuudessa on niin vähän kristittyjä, etteivät he kykene tekemään Kristusta tunnetuksi muulle ryhmälle ilman ulkopuolista apua.

Yleensä tällaisen tilanteen rajana pidetään sitä, että kansanryhmästä alle kaksi prosenttia on evankelisia kristittyjä ja alle viisi prosenttia kuuluu mihinkään kristilliseen yhteisöön.

Vaikka evankeliumi on saavuttanut viime vuosikymmeninä valtavasti uusia sydämiä, tällaisiin kansanryhmiin kuuluu yhä yli kolme miljardia ihmistä, kansainvälinen Joshua Project -tutkimushanke arvioi.

Valtaosa näistä ihmisistä asuu Pohjois-Afrikasta Keski- ja Kaakkois-Aasiaan ulottuvalla alueella. Uskonnoltaan he ovat muslimeja, hinduja ja buddhalaisia.

Monessa tapauksessa evankeliumin leviämistä ovat vaikeuttaneet kansanryhmän eristynyt maantieteellinen sijainti sekä kielteinen suhtautuminen ulkopuolelta tulevia hengellisiä vaikutteita kohtaan. Toisinaan syynä on kieliryhmän pienuus.

Strateginen voimavara

Avainmedian toimintanäyssä saavuttamattomilla kansoilla on keskeinen rooli. Medialähetystyöllään järjestö pyrkii taklaamaan kaikkia edellä mainittuja evankeliumin esteitä.

Silti Aaron haluaa kiinnittää huomiota myös toiseen tapaan tavoittaa näitä ihmisiä. Kyse on kotiseutunsa ulkopuolelle muuttaneiden tai matkanneiden yksilöiden kohtaamisesta.

Globaalin muuttoliikkeen voimistuessa tällaisia ihmisiä tulee olemaan yhä enemmän. Uudessa kotimaassaan moni heistä on avoin Jumalan rakkaudelle.

– Esimerkiksi meillä Avainmedian henkilökunnassa on monia saavuttamattomien kansojen edustajia, jotka ovat kääntyneet kristityksi länsimaihin muutettuaan, Aaron huomauttaa.

Tällaisia ovat esimerkiksi Englannissa uskoon tulleet somalialaiset Shino ja Shania Gabo, Al Hayat -kanavan koraaniasiantuntija, suomenmarokkolainen Mohammed Lamsiah sekä Aaron itse.

Israelilaisessa arabiperheessä kasvanut Aaron tuli Jeesuksen seuraajaksi aikuisena Suomessa.

Avainmedian toiminnanjohtajan Eero Antturin mukaan kääntyneitä maahanmuuttajia on jo niin paljon, että heistä on tullut tärkeä osa suomalaisten seurakuntien lähetystyön potentiaalia.

– Maahanmuuttajat tulisi nähdä strategisena voimavarana lähetystyötä suunniteltaessa. Heillä on valmiiksi paljon sellaista, jota työssä tarvitaan: kielitaitoa, kulttuurin ja uskonnon tuntemusta sekä valmiit verkostot alkuperäisessä kotimaassaan.

Taas otsikoissa

Jutun alussa mainituille Uuden testamentin kertomuksille on yhteistä se, että jokainen uskoon tullut kohtasi kristityn, joka oli valmis kertomaan hänelle evankeliumin. Toisinaan kohtaaminen edellytti kristityltä omaan turvallisuuteen liittyvien pelkojen voittamista, fyysistä vaivannäköä tai kulttuuriselle epämukavuusalueelle menemistä.

Viime vuosikymmenten laajin länsimaiden ulkopuolelta Suomeen suuntautunut maahanmuuttoaalto koettiin 2015, kun maahamme saapui yli 30 000 turvapaikanhakijaa Irakista, Afganistanista ja muista maista. Useimmat heistä edustivat kansanryhmiä, jotka täyttävät saavuttamattoman kansan kriteerit.

Liikehdinnän alettua lukuisat seurakunnat ja uskovat halusivat kohdata ja auttaa näitä ihmisiä.

Nyt maahanmuutto on jälleen otsikoissa. Puhutaan välineellistetystä maahanmuutosta ja Venäjän hybridioperaatiosta. Vain Jumala tietää, mitä esimerkiksi Suomen itärajalla tapahtuu kesän tullen.

Aaron toivoo, että suomalaiskristityt omistautuisivat tulijoiden kohtaamiseen aina yhtä innokkaasti kuin vuonna 2015.

Se ei tarkoita, että maahanmuuttoilmiöön tulisi suhtautua naiivisti. Mutta jos ihmisiä muuttaa, Jumala voi ja haluaa hyödyntää myös sitä evankeliumin menestykseksi.

– Kun itse olin muuttanut Suomeen ja Kuopioon, Jumala käytti erästä sikäläistä suomalaisuskovaa, joka kertoi minulle Jeesuksesta. Olen varma, että Jumala voi tehdä myös monista uusista tulijoista evankelistoja oman kansansa keskuuteen, Aaron sanoo.