Kaikkien kansojen Jumala

“Jos Jumala on kaikkien kansojen Jumala – kuinka sitten hänen sanaansa ei ole meidän kielellämme?”