– Emme ole vielä palanneet 40 vuotta taaksepäin olleeseen Maon aikaan, mutta tilanne pahenee koko ajan, kertoo Avainmedian Kiinan asiantuntija Rauno Jalavisto.

Tarvitsemme Raamattuja!

Jaa somessa

Kiinassa viime vuosina aloitetun kristittyjen vainoamisen takia nimenomaan painetut Raamatut ovat jälleen elintärkeitä kiinalaisille kristityille.

– Olemme saaneet Kiinan kotiseurakuntaliikkeeltä pyynnön välittää heille Raamattuja, ilmoittaa Avainmedian Kiinan asiantuntija Rauno Jalavisto.

Muuttunut tilanne
Avainmedia on vienyt ja painattanut Raamattuja Kiinassa vuodesta 1996 lähtien yhdessä Kiinan kotiseurakunnan kanssa. Vuoden 2007 aikoihin kiinalaiset kykenivät Avainmedian avun lisäksi myös itse hankkimaan Raamattuja. Myös digitaaliset formaatit ovat vähentäneet jonkin verran paperisten Raamattujen tarvetta.
Nyt on tilanne jälleen muuttunut.
– Kiinan hallitus yrittää vaikeuttaa Raamattujen saantia, Jalavisto kertoo.
– Emme ole vielä palanneet 40 vuotta taaksepäin olleeseen Maon aikaan, mutta tilanne pahenee koko ajan.
– Raamattujen vieminen, painattaminen ja levittäminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta, muistuttaa Jalavisto, joka on vastannut vähintään 12 miljoonan Raamatun levittämisestä Kiinaan.

Raamattujen kiinalaistaminen
– Yliopistoissa on nuorisoherätystä ja etenkin nuoret tarvitsevat Raamattuja, listaa Jalavisto.
– Herätys Kiinassa on kasvanut vainojen keskellä.
Lisäksi on yleisesti tiedossa (katso tästä ja tästä), että Kiinassa on hanke, jossa Raamattu ”kiinalaistetaan” eli Raamattu kirjoitetaan uudelleen siihen muotoon, että se tukee kommunistihallinnon ideologiaa. Tämän jälkeen nykymuotoinen Raamattu mahdollisesti kielletään kokonaan. Juuri tällaisesta Jumalan Sanan muuttelemisesta Raamattu itse varoittaa Ilmestyskirjan viimeisissä jakeissa.
Raamattujen välittäminen Kiinaan on tästäkin syystä elintärkeää.
– Kiinan kotiseurakuntalaisille voi myös välittää varoja, joilla he voivat itse painattaa Raamattuja salaisissa kirjapainoissa, kertoo Jalavisto.
Antamalla Avainmedialle lahjoituksen voi luottaa, että varat välitetään eteenpäin tahoille, joiden luotettavuus on testattu vuosien, jopa vuosikymmenien ajan.
– Taloudellisen tuen rinnalla rukouksen merkitystä ei voi korostaa liikaa, muistuttaa Jalavisto.

Kattavaa valvontaa
Kolmen viime vuoden aikana on Kiinassa tapahtunut suuri muutos suhteessa kristittyihin. Maon aikana vainottiin kristittyjä, mutta sen jälkeen koittivat vapaammat ajat, jotka ovat nyt päättyneet. Jopa Kiinan valtion kontrolloima protestanttinen Kolme itse -kirkko on joutunut jossain määrin vainojen kohteeksi.
Avainmedia-lehti on kertonut kotiseurakuntien vaikeutuneesta tilanteesta ja kiinalaiskristittyjen painostamisesta ja Kiinan hallinnon myös digitaalisin keinoin suorittamasta valvonnasta.
Viime aikoina valtio on ottanut uuden askeleen kiinalaisten kristittyjen painostamisessa ja valvonnassa: se lähettää uusia virkamiehiä alueille.
– Paikallinen poliisi tietää ihmisten muuttuvan paremmiksi yhteiskunnan jäseniksi uskoon tulon jälkeen. He ovat sen vuoksi haluttomia painostamaan uskovia, joten hallitus on lähettänyt omia virkamiehiään valvomaan paikallispoliisin toimintaa, tietää Jalavisto.
– Eräs seurakuntaliike on kokonaan hajotettu, koska se luovutti virkamiehille yksityiskohtaisen raportin työstään. Toiveena oli saada hallituksen myöntämä rekisteröinti. Liikkeen johtajat ovat nyt olleet jo useamman kuukauden tietymättömissä, omaisillekaan ei ole annettu mitään tietoja.
– Toisaalta tämä seurakuntaliike oli ehkä eniten tekemisissä ulkomaalaisten kanssa.

Avainmedia edelläkävijä
Kiinalaisten uskovien vahva lähetysnäky ”Takaisin Jerusalemiin” ei ole vaikeuksista huolimatta sammunut.
– Päinvastoin; kotiseurakunnat ovat tuoreutuneet, ajatustapa ja toimintastrategia ovat kirkastuneet.
– Vaikeista olosuhteista huolimatta eräskin kiinalainen seurakuntaliike on päättänyt lähettää sata uutta lähetyssaarnaajaa joka vuosi seuraavien viiden vuoden aikana. Aikamoinen uskon askel! Jalavisto sanoo.
Jalavisto sai jokin aika sitten Taiwanilla pidetystä seminaarista tietoa, että Avainmedia on edelleen edelläkävijä kiinalaisten lähettien erimuotoisessa tukemisessa.
– Monet länsimaiset lähetysjärjestöt kouluttavat nykyään kiinalaisia lähettikandidaatteja. Kuitenkin Avainmedia yhteistyökumppaneineen on ainoa järjestö, joka eri muodoin tukee ja auttaa kiinalaisia lähettejä asettautumaan ja toimimaan kohdemaissa.
– Tarvitsemme rukoustukea ja taloudellista tukea Raamattujen lisäksi kiinalaisten lähettien tukemiseen eri maissa. Kiinalaisten seurakuntien on vaikea toimittaa kohdemaihin tukea, koska kiinalaiset eivät pääse Kiinasta helposti ulos. Seurakuntajohtajat eivät myöskään uskalla kutsua lähettejä käymään kotona, koska on suuri riski, että lähetit eivät pääse sen jälkeen Kiinasta takaisin lähetyskentälle.
– Joten meidän on panostettava entistä enemmän kiinalaisten lähettien tukemiseen heidän kohdemaissaan, tarkentaa Jalavisto.

Teksti Satu Rönkkö

Tue kohdetta – lahjoita