Paul Murdoch

Paul Murdoch

Kristitty ja kärsimykset

Ihmisiä on aina askarruttanut kärsimyksen olemassaolo ja miksi Jumala sallii kärsimyksen.  Kärsimykset ovat yleensä seurausta ihmisen pahoista teoista. 1. Moos. 3:17–19 kertoo langenneessa maailmassa vallitsevista olosuhteista. Kärsimys on osa elämää synnin turmelemassa maailmassa. Kun ihminen ei luota Jumalaan, hänen huolenpitoonsa ja johdatukseensa vaan valitsee paholaisen tarjoamat vaihtoehdot, joutuu hän kantamaan valintansa seuraukset.  Synnistä johtuva kärsimys

Kristitty ja kärsimykset Read More »